Allidrettslaget IL Norodd

Allidrettslaget IL Norodd

(240624)

 Her er sølvmedaljøren Sander Aae Skotheim i mangekamp frå EM. Han var med i Atlanten Games i lengde og spyd med høvesvis 7,31 m og 59,16 som då førebels er banerekordar. 

(180624)

Sjølv om du ikkje skal til NM for veteranar i Stjørdal til helga, kan du godt fortsette å trene. Her får du god hjelp av eit program for sprintarar. Det skjer ting lokalt også. På laurdag er det Atlanten Games. Her kan du hjelpe til eller vere publikum.

(050624)

Sommaren står for døra, så dette er 6. Kaffimøte for i år. Vi vil også få til eit nytt møte både for juli og august. Vi var litt færre til stades, men nok mange til å få praten i gang. Mykje vart om eventuelt å arrangere NM for vetreranar i 2025. Heldigvis var stemninga negativ, for ingen av leiarane i Norodd har greie på kor stort eit slikt arrangement er! Vi får heller prøve å komme oss heilskinna gjennom Atlanten Games 22. juni. Du vil finne referatet frå møtet her.

(090524)

Dette er Kaffimøte nr. 5. Grunnen for at det ikkje er første onsdagen i månaden er 1. mai, men altså frigjeringsdagen 8. mai.  Hovudleiaren vår, Kurt, opna møtet og ynskjet oss velkomne til bords. Vi var nokre færre enn tidlegare, men til gjengjeld fekk vi betre tid til dei sakene vi hadde. Sidan siste Kafimøte hadde Gunnar gått bort - og Arvid sa nokre minneord med eit minutt stille. Tron var oppildna til å arrangere NM for veteranar i 2025 etter oppmoding frå Friidrettsforbundet som var tilstades ved Kommuneovertakinga av Atlanten stadion. Men dette er nok alt for tidleg for eit så stort arrangement!  Hovudprogrammet sto Arne for der han viste hjarte/lungeredning (30 trykk-2 innblåsingar) som Johan fekk vise. I tillegg demonstrerte Arne bruk av hjartestartar. Norodd har eigen startar som nå er registrert og heng ute i gangen i 3. etasje. Møtereferat finn du her.

(070524)  Offisiell opning av den nye Atlanten stadion!

I dag var den offisielle opninga av Atlanten stadion, med mykje fint folk til stades - frå utbyggar, Norsk tipping og Friidrettsforbundet. Norsk tipping syntes dei hadde fått mykje i gjenn for pengane dei hadde løyvt. Friidrettsforbundet var begeistra over det nye flotte anlegget, og oppmoda Norodd til å søkje om å få arrangere NM for veteranar neste år!  Ordføraren klippte snora, og dermed var bana offisielt opna. Første arrangement var 4x100 m stafett for politikarar. Så spanderte Kommunen kaffi, kake og bollar til alle frammøtte.

Seinare på dagen var det  Tinestafett for 27 lag berre frå byens barne- og ungdomsskoler. Sannsynleg fordi det er lenge sidan sist det vart arrangert Tinestafett i Kristiansund, har fleire kommunar no eigne arrangement.

(090424)

Tid går forferdeleg fort -  snart er det juni! Då er det NM for veteranar 21. - 23. juni, og det er i Stjørdal. Er du ein sprintar, kan du få god hjelp av treningsprogrammet du finn her.

(030424)

Oppmøtet på Kaffimøte 4 var større enn nokon gong før, og det er bra. Møtet var uten spesielt program, men det gjekk bra likevel. Ola som var toastmaster las eigne dikt som vanleg. Eit anna tema som vart tatt opp var Hjartestartaren som heng ute på gangen. Kven har ansvaret for han dersom han eventuelt må brukast. Det vil bli kurs i hjarte-lungeredning og korleis startaren skal brukast. Referat frå møtet  finn du her.

Nå er det påske 24, folkens

(210324)

Årsmøtet i Hovudlaget gjekk av stabelen på torsdag med stort oppmøte, ja så stort har del vel ikkje vore sidan krangelen mellom Norodd si svømmegruppe og KSLK. Dette var første årsmøte i det nye lokalet, så mange ville vel sjå korleis det ville gå. Og det gjekk bra, med over 40 frammøtte. Det vart servert blautkake og kaffe. Sjølve årsmøte gjekk veldig raskt. Det einaste var ei liten diskusjon om nedlegging av Orienteringsgruppa.  Fleirtalet stemte for nedlegging. Johan Aas gjekk av som leiar og i staden kom Kurt Eilertsen. Årsmeldinga finn du på Norodd si heimeside. Her er nokre bilete frå stinn brakke.

(050324)

Her er vi på Skreikveld i nye Noroddlokalet. Plassen var grei, men så var det berre 21 gjestar. Norodd har utstyr til å servere 70 personar, så då må nok plasseringa bli på ein annan måte. Maten som var skrei, lever og rogn smakte ypparleg. Det eg sakna er "salongen" i det gamle Noroddlokalet! Referat frå Skreien finn du her.

(150224)

Som du ser av annonsen er det ikkje lenge til Årleg møte/Årsmøte, så møt opp!

(070224)

Her kan du sjå nokre bilete frå Kaffimøte nr. 2 for februar 2024. Du kan også finn referatet frå møtet her.

(100124)

Hei, nå er vi gang i det nye året. 3. januar vart det første Kaffimøte halde. På førehand var kommiteen usikker på om ein ein skulle vente til februar på grunn av usikkerheit om mange nok var friske til å møte opp. Men det gjekk veldig bra, alle dei "vanlege" møtte opp. Tor viste gamle norodd-bilete, leiaren Johan orienterte om "ståa" i laget og Arne Stokke demonstrerte øvingar for aktive veteranar.. Fin/god var også serveringa!

(301223)

Nå er året 2023 over - slutt! Vel møtt i det nye  2024! Godt nytt år!


(071223)      Kaffimøte nr. 12

Nå er det jul igjen - det siste Julekaffimøte vart høgtidleg arrangert på onsdag. Med fint pynta bord (Det måtte det då bli med 4 kjøkkensjefar). Programmet var bra (men la det ikkje bli for mykje program!) Ola leia møtet med å deklamere eit dikt, Radomir hadde igjen ei orientering om Hoopit, og om FibGreen  dugnad som ein kan bestille for 200 kr. der pengane går til den gruppa du tilhøyrer. Tor og Ingard viste lysbilde frå ny og gammal tid. Neste kaffimøte blir 3. januar 2024. Referatet frå Kaffimøtet kan du finn her.

(201123)    Haustfest i Seniorlaget.

For første gong vart det arrangert Seniorfest i de nye lokalet 17. november, Etter resultatet å dømme var det ein vellukka fest, men deltakinga var kanskje i minste laget - berre 20 personar. Bileta du ser er tekne av Ann-Mari og Ola. Referatet frå festen kan du lese her.

(051123)         Julebord i Damegruppa.

Fredag 3. november arrangerte Damegrupp julebord med stor bravur. Det starta med vorspiel på Hjørnet og der etter vandring opp til Boteco-kjellaren, også på hjørnet. Det var stor deltaking der Arvid og Henry var inviterte i høve Idrettsmerke-arrangør. Som takk for dette fekk begge to kvar si fin gåve. Maten var anten Juletallerken eller Juletorsk. Her ser du nokre av deltakarane kose seg, både på Hjørnet og Boteco.

(011123)           Kaffimøte nr. 11

Ja, nå er det snart jul, og siste møte for i år blir 6. desember.. November-møtet såg ut til å treffe midt i blinken. 20 stykker til bords på ein vanleg onsdag er bra - og sannsynlegvis rekord i oppmøte. Forklaringa kunne nok komme av "programmet" 

Program denne gang:

            - Innledes med en kort presentasjon og samtale om "ny og noe strammere struktur".

            - Johan Aas: Nytt siden sist

            - Tron Kjønnø: Norodd-strekken - et lavterskeltilbud

            - Helge Kruse: Mimrestund.
Nokre bilete vil du finne her:

(131023)

Dette er første onsdagen i oktober, og vi har Kaffimøte nr. 10. Vanlegvis skulle vi berre ha hatt 8, men vi klarte oss gjennom heile sommaren med god margin. På grunn av problem med dataprogrammet, er ajourføringa litt forseinka.

(260923)

Hei. Store ting har skjedd - Norodd er blitt god! På laurdag vart Norodd beste 5-mannslag i Torvikbukt rundt. Dei som deltok var f.v: Fredrik Bru, Eivind Solvik, Are Fetveit, Andreas Slettbakk og Per Myren. Sjå heile resultatlista her. I tillegg til dei som sprang på tid har vi dei som ikkje sprang på tid. Det er Arvid, Henry, Hika og Helge.

(060923)

Tida går frå oss. Nå er Kaffimøte nr. 9 over.

Og ennå har vi ikkje slept til på stadion, vi måtte berre stå i vindauge og sjå ned på den ferdig banen! Men,men vi får ta ein dag om gongen så får vi nok trene på Nybanen om ikkje så lenge. I mellomtida kan du øve på det nye treningsprogrammet for september og oktober. Du finn det her. Du finn også referatet her

(170823)

Nå er også løpebanane i "kjellaren" oppmerka. Då er det berre å lese på døra og følgje desse reglane!

(140823)

Nye Atlanten stadion snart ferdig!

Hei. Her er nokre bilete som gjer dei største pesimistane  til skamme. Banen er mesta ferdig - berre nokre få oppmålinar står att. Og dersom du kan telle til 8 så ser du at det blir  8 banar heilt rundt!

(100823)

Nå er det like før nye Atlanten stadion er ferdig. Hurra!! Det som står att er oppmerking på banen. All raudmaling er ferdig og all plast som vi møysommeleg sette opp for nokra dagar sidan er fjerna. Får vi nå nokre tørre og varme dagar, skulle også oppmerkinga kunne gjerast. Då er det berre å snøre på seg piggsko/joggesko og sette i gong.

(050823)       Kaffimøte nr.  8

Ja, det var ikkje meininga, men det gjekk bra likevel. Knapt nokon gong har det vore fleire deltakarar på Kaffimøta våre. Denne onsdagen 2. august var vi 18 til bords, noko vi ikkje har vore på lenge. Interessa for å sjå korleis arbeidet på løpebanen går føre seg var kanskje ein av grunnane. Andre grunnar til oppmøte var at ansvarshavande for arbeidet på  Atlanten, Per Dagfinn Fagerli hadde sin siste arbeidsdag på anlegget. God feriestemning var det og! Her ser du dei frammøtte. Referat frå møtet finn du her 

(300723)          Aldri på ein søndag

Men på samme måte som bonden må berge tørrhøyet - må også Norodd hjelpe med å få banen ferdig mens det er fint ver. Her ser du nokre karar som driv på å sette opp plastduk slik at sprøytemalinga ikkje skal grise ut kantane rundt banen. I tilllegg eit glimt av innandørs løpebanen. Her er dugnadsgjengen!

(140723)

Det skjer på Atlanten.

Du som var pessimist og ikkje trudde det skulle bli nokon Atlanen stadion. Nå er dei i allfall i gang -  både ute og inne. Som du ser av bileta så har dei laga 2 prøve-firkantar av det dekket som skal bli. Stolmonteringa er også i gang, og sanneleg har dei også starta med dekkelegging innandørs!  BRA!

(050723)

Ja, ja. Det var ikkje planlagt og meininga at det skulle bli eit Kaffimøte i juli, men så var det så mykje restar etter Havmaraton på laurdag at vi måte bruke opp restane. Og alt gjekk bra sjølv om vi var 13 til bords! Nå blir det neppe møte før i september, men ein skal aldri sei aldri. Kanskje dukkar vi opp også i august. Så følg med..... Referatet frå møtet finn du her.

(030723)

Havmaraton 2023.

Eit nytt vellykka Havmaraton er i boks. I fjor ausregna det - i år var det steikande sol. Snakk om kontrast! I eit slik ver, måtte det bli eit vellykka arrangement - til og med merkene hadde fått lov til å stå i ro slik at det var lett å finne fram. Men løypa i seg sjøl var ikkje heilt lett å forsere i det kuperte terrenget. Deltakinga var god 274 deltakarar i smått og stort. Neppe andre arrangørar kan reklamere med badstu etter løpet!

(270623)           NM for veteranar på Modum 23. - 25. juni.

Ja, nå er NM-en over og alle noroddarar kom heim lykkelege og glade, for alle fekk medalje. Dei som var med var Henry Opland (mv85-89) på 100 m, 200 m, høgde, lengde og tresteg. Hika Kazinic (mv75-79) på spyd. Tron Ivar Kjønnø (mv65-69) på 200 m, 400 m og 800 m. Tilsaman fekk vi med oss 1 sølv og 5 bronse.

(180623)             Frivilligheitens dag i Folkeparken

Søndag var det stormønstring i Folkeparken der alle idrettslag og organisasjonar kunne vise seg fram - og vise kva dei driv med. Norodd var også med og viste noko av kva dei driv med.

(070723)               Kaffimøte nr. 6 og Ope hus

Det var "Stinn brakke" då Norodd hadde ope hus for kven som helst som ville sjå Nye Norodd sine fasilitetar

(080623)

Ja, det er ikkje berre dei som skal til NM veteranar på Modum 23.-25.juni som treng å trene. Her får også DU ein sjanse til å komme i betre form. Trykk her så finn du programmet.

(040623)

Naboar: Kongen på haugen

(300523)

Siste helsing til Øyvind Wæraas (1939-2023)

.

(140523)         17. mai

Om ikkje mange dagane er det 17. mai. Då må alle noroddarar - store som små vere med å gå i Borgartoget. Det er oppstilling i Bendixensgate kl. 15.45. Men før den tid skal Norodd arrangere Skolestafett for 4. til 7. klassetrinn, og det er kl. 14.40. Plassen i toget er nr. 11 - mellom Karateklubben og Fjellklubben.

(030523)

Nå er det gjort! Norodd arrangerte det første Kaffimøte i nye noroddlokalet på Atlanten stadion. Og det så ut til at det freista, for så stort frammøte (19 stk.) er det lenge sidan vi har hatt . Det lovar godt!  Både Helge Kruse og Johan Aas hadde innlegg på møtet. Helge laga ei oppsummering av starten av Norodd til i dag, medan Johan orienterte om den nye tida som startar nå med dei fine lokala vi har fått. For dei som ikkje hadde vore der før, var det omvising i dei nye treningslokala. Treng du eit lokale for å arrangere ein konfirmasjon eller ein 50-årsdag er desse lokala midt i blinken. Er du noroddmedlem og har ein "app", kan du trene etter at VGS er ferdig for dagen eller har fri, eller når det er helg. Mulegheitene er store. Kva med ei varm badstue etter at du er ferdig med ei hardtrening - ute eller inne? Som de ser er ikkje alt på plass ennå, men det blir, det blir!  Referat frå møtet, skreve av Ola, finn du her.

(290423)

Hei, det er mai! Gratulerar.

(240423)

Framleis er det dugnad på HUSET. Her ser du det som skal bli "Spinneriet". Det er berre "ulla" som manglar!

(200423)

 Dette er reklame for Noroddarkivet!

(170423)            

 Dette er reklame!   For Atlanten Games 30.06.2023.

(140423)

Det er stor aktivitet i nye Noroddlokalet for å få det ferdig fortast mogleg. Kvelden 12.april var det full rulle, med pizza som avslutning. Nokre av deltakarane ser du her:

(050423)

I dag haddi vi "Gravøl" for Kaffimøta då det var siste gong vi var i Norodd/Braatt.lokalet - truleg! Neste Kaffimøte er 3. mai og då vil sannsynlegvis dei nye lokala på Atlanten vere ferdige til bruk. Det vil bli sin stor overgang.

(040423)

Nå har det skjedd noko med nybygget vårt på Atlanten stadion. Framsida har fått montert skiltet: Sparebanken Møre. Innandørs er arbeidet i full sving med å montere ymse ting. Onsdag etter Påske blir det dugnad med å montere utstyr og vaske koppar! Om alt går etter planen blir det første Kaffimøtet  "i nyare tid" på Atlanten i nylokala onsdag 3. mai! Ikkje gløym å trene! Her får du treningsprogran for april og mai.

(010423)

Hovudlaget har hatt sitt sist Årsmøte i gamle noroddlokalene! Det var den 29. mars. Der vart det lagt fram Årsmelding, og vald nytt styre. Under kan du sjå deltakarane frå det gamle styre, samt nokre av dei medlemmane som hadde møtt opp.

(270323)

Er du ukjent her i byen kan du bruke kartet du ser under for å finne Atlanten stadion og det nye klubbhuset til IL Norodd.

(150323)

Friidrettsgruppa har hatt sitt årlege møte, og vald dette styret. Under ser du det gamle styret. Vil du lese den årlege rapporten for 2022 så finn du han her.

(100323)

Skreikvelden med Årsmøte er over for denne gongen. Ein skreikveld er ein skreikveld der det både er lever og rogn attåt skreien. Og denne gongen var det rikeleg av skrei, lever og rogn. Bra!!  Etterpå var det kaffi og kaker - og sjølvsagt loddsal.  Det nye styret besår no av: Ronny Myrset, Ola M. Hilstad, Tor Larsen og Henry Opland. Styret konstituerer seg sjølv.

(100323)

Hei. Nå har det skjedd noko nytt på Atlanten på utsida. Det er komme opp skilt som viser NORODD, og eit anna med Atlanten Stadion. Då manglar det berre skiltet til Sparebanken Møre. Ikkje gløym å trene! Her får du treningsprogram for
april og mai

(060323)

Idrettsmerkeprøver 2022

Her ser du alle som tok idrettsmerket i 2022.

Veteranserien

Dette klarte deltakarane i Friidrettsgruppa i 2022. Resultatet er så godt at Friidrettsgruppa hoppar opp til 1. disjonen og skal "ete kirsebær" med dei store i 2023!

(020423)

Hei igjen. Dagane går fort, nå er det alt blitt mars. Og fordi første onsdag i månaden var den første mars har vi derfor arrangert Kaffimøtet vårt nr. 3 for i år, og det kan kanskje bli lenge før neste møte. Det er fordi første onsdag i april er i "den stille uke", og då er det ikkje sikkert at det er så mang att i byen. Men derfor har eg eit genialt forslag: vi arrangerar eit "prøvemøte" i vårt nye lokale på Atlanten stadion, om det då vert ferdig til då. Møtet 1. mars vart særs innhaldsrikt. Vi hadde fått leiaren i Norodd, Johan Aas, til å fortelle om arbeidet med lokalene, og innkjøp av utstyr med stor rabatt. Kvar krone lel!! Frammøtet var omtrent som vanleg, så det er plass til mange "nye" medlemar! Bilete av deltakarane ser du under.  Her er Referatet frå Ingard.

(140223)

Det første NM for veteranar er over, men det kjem fleire. Om ikkje så lenge kjem NM veterana utandørs (23. - 25. juni) på Modum, så det er berre å trene vidare. Derfor får du eit nytt Treningsprogram for februar og mars. Klikk her.

020223

Hei igjen. Trur du sanneleg at det er blitt ein ny månad - februar - og første onsdagen er sanneleg den 1. Oppmøtet var kanskje det største på lang tid så det er håp om at Kaffimøta kan halde fram. Ennå vil det nok gå  tre Kaffimøtar til før vi kan flytte inn i nye lokalar på Atlanten sadion. Men då skal det bli stas. Referatet ser du her.

(060123)

No er vi i gang igjen. Første Kaffimøte i 2023 vart halde 4. januar. Mestparten av møtet handla om Arvid Fjærlis bragder på friidrettsbanen. Men nok en gong vart det tid til ny orientering frå arbeidet på det nye Noroddlokalet på Atlanten stadion. Servering av kaffi og vaflar vart det og. Det blir dugnad på rydding av Noroddhuset onsdag 11. januar kl. 18.00.  Her ser du referatet.

(020123)                                                                          Godt nytt år!

Sanneleg få fort tida går, nå står eit nytt år klart til bruk til det du vil. Det er snart onsdag for første gong i januar og den 4. blir det nytt Kaffimøte, det første i år 2023. Ingard har laga invitasjon som du finn her.

(151222)

Ekstraordinært Årsmøte i IL Norodd. Sak 1. Ta opp lån til vidare utbygging av "nye" Noroddlokalet på tribunetaket på Nye Atlanten stadion. Grunn til opptak av nytt lån er dels meirkosnadar på utstyr, dels oppgradering av div. ting inne i huset. Ferdigstillinga vil med god margin vere 1. april. Til høgre ser du Styret i IL Norodd.  F.v. rundt bordet: Ole Birger Ulseth, Helge Kruse, Hilde Haugen, Ronny Myrseth, Ola Hilstad, Astri Sjåvik og Johan Aas.  Nedafor, deltakarane på årsmøtet.

(71222)

Dette var 8. og siste Kaffimøte for i år, men det er von om fleire på nyåret. Men snart må vi ut av vårt kjære Noroddlokale! Opprinneleg skulle ny-lokalet på Atlanten vere ferdig til 1. april, men rykte går om at det blir forseinka! Inntil vidare får vi feire Jul. Oppmøta på Kaffimøta våres har stabilesert seg på 12-13 stykker. Her er referatet.

(131122)

Gutta var på tur søndag og gjekk frå Ørnvika til Prestmyra - ei strekning på omlag 7,33 km. På "utsikten" hadde vi ein lang pause med kaffi og fyrstekake som Arvid hadde med seg. Det smakte godt, og med tende lys, var det reine julestemning! Det var ikkje heilt utan regn, men det meste av regnet kom etter at vi var komne i hus. Og bra var det. Her ser du løypa og bilete av Guttaboys.

(051122)

Her ser du Seniorfesten saltkjøtt og stappe 4. november, sett gjennom kameralinsa.

(021122)

Det er blitt november den første onsdagen  - derfor Kaffimøte og det 7. for i år. Sjølv om vi var få så heldt Ann-Mari ein fin tale til Ingjerd som for nokre dagar sidan fylte 70 år. Ingjerd har vore med i Friidrettsgruppa lenge som trenar, sekretær og mange andre ting.

(011122)

I kveld var vi på omvising i det som skal bli det nye Noroddhuset- bileta talar for seg sjølv korleis det blir.

(301022)

Noroddhuset per 301022

Det er kanskje ikkje så store endringarar utvendig bortsett frå at gjerde rundt banen held på å komme på plass, og taket er kommet på. Men på tysdag kl. 17.00 blir alle inviterte til å møte opp for å sjå og høyre korleis det ligg an med framdrifta. Så møt opp på Atlanten stadion for å høyre/sjå på Noroddhuset.

(231022)

Nå er Noroddhuset under tak, men det vil likevel ta tid før vi kan flytte inn. All innreidninga må først gjerast og inventar og utstyr må kjøpast inn. Til påske 2023 kanskje ?

(201022)

Hei. Nå ligg nytt treningsprogram som går heilt til slutten av januar. Du finn det her.

(161022)

Det er haust og då pleiar vi å start innetrening. Det blir i Nordvesthall 1 på tysdagar kl. 19.30 og torsdagar kl. 19.00. På laurdagar er det på Fosna Frisk (Oddbjørn) frå kl. 13.00 til kl. 15.00. Den første timen er vi ute. Dette er først og fremst mynta på senior og veteranar. Den første styrkeprøven blir NM veteranar i Stangehallen (utafor Hamar) 28.-29. januar 2023. 

(161022)

Atlanten den nye per i dag 16. oktober ser sånn ut. Bygginga av tribunen er ferdig, og bygginga av Noroddlokalet er komme eit godt stykke på veg. Men løpebanane har tatt pause og sett på vent til våren(sommaren) då det trengs fint opphaldsver fleire dagar i strekk.

(061022)

Det sjette Kaffimøte for i år var i går! Trur ikkje folk flest veit kor kjekt det er på møta våre, for vi var berre 10 frammøtte. Hyggeleg hadde vi det og, men kanskje det hadde vore endå hyggelegare om fleire hadde møtt. Referatet frå Ola finn du her.

(280922)  Nå har du inga unnskyldning for å reise til Island!

Tenk om  -- bade i den Blå Lagune. Det er det store muligheite for at du kan dersom du blir med på Nordisk Veteranmeisterskap i Reykjavik 24.-26. februar 2023. Nå er det tid til å tenkje, skal skal ikkje. Sjølve invitasjonen er ennå ikkje komen, men kjem snart. Ein annan viktig dato er NM veteranar ute på bane på Modum 23. - 25. juni. Sist vi var der overnatta vi ved foten av hoppbakken i Vikersund! Her ser du deltakarane sist vi var på Island i 2008. Om du vil kan du lese resultatlista frå 2008 her. Start treninga nå!!!

(270922)

Harald vart bisett torsdag 29. september i Kirklandet kapell. Her ser du kransen frå Norodd. På kransen sto det: "Ei siste helsing frå idrettskameratane i Norodd"

(240922)

Harald Søbstad  er død, vel 90 år gammel. Harald døde 21.september. Han var Europameister, og over 100 gonger noregsmeister. Europameister i 10-kamp og i høgde i 80-84 klassen i Tyskland (16-17.08.12). Sitt 100-rade gulle i 85-89 klassen i Knarvik (23.06.17).

(160922)  Her kjem fleire bilete som viser framgangen med Atlanten stadion, teke 16. september. Som du ser så er løpebanen asfaltert og dei ulike araenaene for kule og diskos/slegge på nordsida, mens vi finn stav og høgde på sørsida.

Stav og høgdearena.

Tribune med klubbhus, og arena for lengde/tresteg.

Kule, diskos/slegg og vassgrava.

(090922)

Det skjer mykje og raskt på Atlanten stadion, berre sjå på dei tidlegare bileta!

(080922)

Endeleg er vi i gang med Kaffimøta våre etter ein lang, men våt sommarferie. Dette er møte nr. 5 for i år. Mange ting vart diskutert på møtet, og snart vil du finne referatet her. Johan J. Aas fortalde grundig om framveksten av Atlanten stadion og klubbhuset vårt, der vi kan flytte inn til påske. Men banen kan vi sannsynlegvis ta i bruk i haust! Det gler vi oss til, med to oppvarma løpebanar som kan brukast heile året.

(050922)

I morgon er det IDRETTSMERKE-prøvetaking på Straumsnes stadion med start kl. 17.00. Det er enklare enn du trur, så møt opp!

(030922)

Er det mulig ?!!!!!!! Etter det som står i TK skal ei kunne springe på den Nye Atlanten i haust så om det blir snø
har det ikkje noko å seie, fordi dei to ytste banane er oppvarma og snyen vil då smelte! Men klubbhuset blir berre ferdig utvendig i haust. Vi må vente til påske før vi kan flytte inn. Klarer ein dette tidsskjema så vil kanskje
Atlanten bli ferdig før Averøy sin bane. Det er altså ikkje berre Kristiansund som har hatt problem med bygging,
Averøy har store problem nå.

(020922)

Endeleg vart det september og vi gler oss til ein ny sesong med Kaffimøtar. Det første er alt på onsdag 7. kl. 11.30 så det er berre å krysse av for denne dagen! Referat frå siste kaffimote finn du her. Innbyding til det nye møte er her.

(310822)

Nå går det fort for seg på Nye Atlanten stadion. Her kan du sjå tribunen med Noroddhuset oppå. Likeeins ser vi til venstre legging av varmekablar i dei to ytste banane. Hoppgropene har også dukka opp midt på langsida og på innsida av løpebanane (som det blir 8 stk. av).

(280822)

Ei påminning:  14. august i år var det 10 år sidan Noroddløypa vart opna. Her ser du Oddbjørn Lomundal som offisielt opnar løypa.

(240822)

Hei. Nå er eit nytt treningsprogram klart. Du finn det her. Fram til ny sesong startar 1. november er det ei roleg trening!

(230822)

NM i Tromsø

Nå er alle tre deltakarane vel tilbake i Kristiansund med sine medaljar. Dei tre var: Arvid Fjærli MV90-94, Tron Ivar Kjønnø MV65-69 og Bernt Egil Solvik MV60-64. Til saman kom dei heim med 6 gull, 2 sølv og 2 bronse. Resultata og kven som fekk medaljane finn du her.

(120622)

Terminliste for Møre og Romsdal Friidrettskrets kan du lese her.

(020722)

Det var nok for seint å sette potet, viser det seg, for nå er heile Nye Atlanten blitt grøn av nylagt gras. Og då spelar det inga stor rolle om det regnar, kanskje det berre er bra for graset. Men det vil ta ei tid før tartandekket blir lagt.

(020722)

Det første Havmaraton i Kristiansund, med IL Norodd som arrangør er vel i hamn. Arrangementet har gått bra, med  over 200 deltakarar - som kanskje var i overkant  forventa. Berre så synd at veret ikkje spela på lag. Regnet så like vel ikkje ut for å ha lagt nokon dempar på arrangementet. Når du først er komen i gang med løpet, så spelar litt regn ikkje så stor rolle. -- Og etter på var det fest! 

Løpsleiar

Sekretæriat


Leiar Friidrettsgruppa

(260622)  Det er kanskje i seinaste laget med å sette potet, men med jord frå Danmark og ein lang/sein haust skulle det late seg gjere. I alle fall, lukke til.  Dette er altså  Nye Atlanten stadion per 25. juni 2022 kl. 15.30. Som de ser så er det litt igjen før banen er ferdig, men det er bra framgang. Jfr. bileta  (040719), (200419) og (201218). Fleire bilete finn du her.

 1. (060622) Nå er det klart for å melde seg på, og bestille overnatting til NM i Tromsø 19. - 21. August. Her ser du stadion og opplysning om påmelding og overnatting.


 1. (010622) 1 - 2 - 3 og med den fjerde skal det skje. Kaffimøta for i vår er over. Men vi kjem sterkt tilbake 7.
  september. Fordi om Kaffimøte-sesongen er over, så er det ikkje stille i Norodd. Søndag 12. Juni er det full rulle i Folkeparken. På Stormyra blir det folkefest for alle, med stands og aktiviteter frå lag og foreiningar i byen. Dessutan skal Norodd friidrett arrangere Havmaraton laurdag 2. Juli - med utgangspunkt av Kulturfabrikken (i Vågen). Med andre ord, det er stor aktivitet i Laget, og du har store sjansar for å hjelpe til. Her er bilete frå Kaffimøte 4.  Referat frå Kaffimøtet finn du her. 1. (230522) Om sommaren snart er her, så kan ein likevel ikkje ta fri frå treninga - for hugs NM i Tromsø 19. - 21. august. Derfor du vil finne eit treningsprigram  her for sprint.

(18050522)  Mjau. 17. mai er over, og bra er det - for kortare Norodd-borgartog er lenge sidan. Kor var alle noroddarane, spesielt Friidrettsgruppa?

 1. (130522) Hipp, Hipp, Hurra! Snart er det 17. mai og alle Noroddarar skal stille i Borgartoget med oppmøte i Bendixensgate seinast kl. 15.45. Norodd har "startnummer" 30, like bak Musikkorpset Tempo. Men før det har Norodd ansvaret for Skolestafetten på Kongens Plass.  Her er starten på stafetten kl. 14.40. Her kan du vere med å kjelpe til om du har tid. La det gå sport idet, og vis dugnadsånd og samarbeidsvilje.

(060522) Nei, så fort tida går! Det er alt mai, og det 3. Kaffimøte er i boks. Kva som skjedde der kan du lese her. Og deltakarane ser du her:

 1.  (120422) Heimturen frå NM i Grimstad

(100422)  Hei, det er PÅSKE.  Slapp av!

 1. (080422)  Du må ikkje tru at du kan "flyte" på gammal trening fram til NM i Tromsø 19. - 21. august. Så derfor finn du eit nytt treningsprogram her.

 1. (070422)  Kaffimøte nr. 2 for 2022 vart arrangert i går. Det som skjedde på møtet kan du lese her. Deltakarane ser du til høgre >

 1. (260122)  Dette var jula 2021!  Nå er det tid for eit nytt år, og det er allereie godt i gang. Men om det blir eit godt år, er det ingen som kan spå. Han Koronus  herjar framleis, og han må vi nok lære oss å leve med. Men mist ikkje motet! Vi trenar fram mot NM veteranar i Grimstad helga 26./27. mars. Hjelp til sprinttrening vil du finne her. Vi trenar i Nordvesthall 1 på tysdag og torsdag kl. 1900. På laurdagar er vi på FosnaFrisk (Oddbjørn)  frå kl. 1300 ute og kl. 1400 inne med styrketrening.  Her er to av dei som satsar på NM.

 1. (161020)  Hei. Det kanskje nokon som kan tenkje seg å trene friidrett (sprint) i/hos Norodd. Her kan du finne TRENINGSPROGRAM, og her kan du finne kor du kan trene.

(081020)  Ja, det vart altså ingen Kaffimøte i går, det får han Koronus ta på si kappe. Men det kjem fleire onsdagar, så kanskje før du veit det får du innbyding til neste møte. Pass på deg og dei du er i nærleiken   av  så sjåast vi snart!

(020920)  Hei. Nå er det på'an igjen. Ein lang og fin sommar er snart over, og dermed har vi vår 5. Kaffi-koronamøte.


 Frammøtet er ganske stabilt og stortsett gjengangarar. Her har vi: Per Dagfinn, Arvid, Frode, Ingjerd, Øyvind,  Ingard, Kirsti, Wenche, Ola, Marit, Sverre, Hika, Ivar, Arnt + Helge som snarast var innom og (Henry). Gjenngangar.temaet vat Nye Atlanten stadion og fortgang med utbygginga. Nå er ferdigstillinga først i slutten av 2021. Fleire bilete finn du her.

(060620) Nytt Kaffimøte - det siste på denne sida av sommaren - 3. juni. I desse koronatider drista vi oss på ei ny samling - og det såg ut til å passe 17 stk. Alle (minus 1) kan du sjå her.
Referat frå møtet kan du finne her, og nokre leire bilet kan du sjå her

 1. (200520)  Leiarskifte i IL Norodd.
 2. På det digitale Årsmøtet 29.04.2020 fekk vi ny leiar i Laget. Oddbjørn Lomundal (68) takka av etter 11 år som leiar i IL Norodd. Ny leiar vart Averøyingen Per Dagfinn Fagerli (69). Elles er desse med i styret: Helge Kruse, linda R. Knudsen, Henry Opland og Hilde Haugen. Vara: Ola M.Hilstad og Ann Jorunn G. Sagli. 
 3. Biletet viser klubbeoverrekking på 1. styremøte 18.05.20.

(300320) Nå er det ikkje lenge til Påske - så god Påske

 (160320)  Nå er det alvor!

 1.  (060320)  Skreikvelden kombinert med årsmøte i Seniorlaget er over for denne gongen. Ulikt mange andre Skreikveldar var det denne gongen  ypparleg mat (Levert frå Quality Hotel Grand). Det einaste som ikkje var bra det var oppmøtet, berre 18, og det er plass  til det dobbelte.  Årsmøtet gjekk greit unna og Jonny Myrset held fram eit år til. Den einaste endringa var kasseraren Geir Aakvik som vart bytta med Tor Larsen. Her ser du alle deltakarane. Fleire bilete finn du her.

 1.  (050320)  Sanneleg er det blitt ein ny månad og dermed også ny Kaffimøte, nr. 3 i 2020. Det var eit godt oppmøte, om lag like stort som siste gong.  Her ser du: Gunnar, Harald, Arvid, Helge, Tron, Ann-Mari, Sonja, Øyvind, Ingard, Marit Ivar, Ingjerd, Ola, Tor, Wenche, Sverre og (Henry). Du kan sjå fleire bilete her. Referatet frå møtet finn du her.

  (020320)  NM Veteranar i Bergen 29.02 - 01.03.  Fleire bilet ser du her:

(090220)  Kaffimøte nr. 2 - 050220. Det "største" oppmøtet på noko Kaffimøte - 19 stk.  Kva som gjekk føre seg kan du lese i Referatet frå Ingard som du finn her.

Som med Ketshupflaska: først kjem det lite - så kjem  alle. Frå venstre ser du: Gunnar, Kjell (frå Bergen), Frode, Ola, Ivar, Helge, Marit, Wenche, Ingard, Kirsti,  (Benedikte), Sonja, Øyvind,  Tor, Ingjerd, Ann-Mari, Sverre, Harald og (Henry). Fleire bilet kan du finne her.

 1. (190120)

(150120)  Årsmøte/årlege møtetider 2020.

(110120)  Nytt år med nye kaffimøtar. Her er det første, med  god deltaking. 14 personar av alle kjønn: Hika, Arvid, Ivar, Kirsti, Ingard, Wenche, Tron, Helge, Marit, Ingjerd, Arnt, Sverre, Tor og (Henry).  Her vil du finne nokre fleire bilete. Ingard har skreve referat, og det kan du lese her.

(311219)  Då er det berre å sette i gang kronerulling slik at vi kan få fullført anlegget. Heia Norodd!

 1. (041219)  Årets siste Kaffimøte, nr. 12 i rekka. Oppmøtet kunne/burde ha vore betre - berre 11 personar fann det for godt å møte opp. Det er for dårleg!!  "Programmet" var om korleis ein skal få Norodd til å vokse - spesielt Friidrettsgruppa. Sykkelgruppa ser ut til å ha funne tonen med mykje fellestrening for sine medlemmer på Treningssenteret. Huset har fått seg ei fin oppvaskmaskin, og det var på tide. Bilde av oppvaskmaskina og nokre fleire bilet finn du her.  Her ser du to kjekke damer og så'n Arnt.

 1. (061119)  Kaffimøte nr. 11 vart halde i dag kl. 11.30 i Noroddlokalet.  Det var rekord i frammøte - heile 15 personar. Og desse var, frå venstre og rundt bordet: Jan Frode, Ann-Mari, Tron, Arvid, Geir, Ingjerd, Ivar, Helge, Kirsti, Ingard, Øyvind, Arnt, Marit, Tor og (Henry). Det var referat frå Jubileumsfesten (Norodd 90 år) og Idrettskretsens sine 100-års feiring. Kirsti (Ingard) Spanderte kake. Vil du sjå fleire bilete kan du trykke her.

(041119)  Atlanten stadion. Det er ei stund til banen er ferdig!


(271019)  IL Norodd vart feira med Jubileumsfest som 90-åring 26. oktober på Quality Hotel Grand. Omlag  90personar hadde funne sin plass. Det var underhaldning med musikk frå Operaen, tale og song. Det var også laga biletframsyning/video på storskjerm. Jubileumskomiteen besto v Jan Helmersen, Ann Jorunn Sagli, Helge Kruse og Oddbjørn Lomundal. Borda var pent pynta som dette biletet synar. Fleire bilete finn du her.

 1. (251019)

 1. (101019)  Nye treningstider her og nytt treningsprogram for sprint for ny sesong fin du her
 2. (071019)  Torvikbukt Rundt 2019 vart arrangert 28.09.19. Her er resultatlista-

Frå Norodd var desse med i aktivklassen på tid:  Einar Engvig, Ketil Gils, Geir Opaas, Anders Tøsse og Helge Råket.
I tillegg utan tid: Hika, Marit, Ivar, Kjell, Arvid og Henry

(071019)           Nye treningstider for haust og vinter. Sjå "Treningstider" ovafor!
(051019)           Jubileumsfesten.  IL Norodd 90 år.

 1. (031019)  Hei å hå, vi gir oss ikkje så lett, kaffimøte 10 er ein saga blott. Om ikkje heile Norodd var der, så var det i all fall 11 personar som hadde funne fram til Lokalet kl. 11.30. Desse var: Sverre O, Ingjerd S, Ola H, Arnt E, Tor LF, Ann Mari H, Helge K, og (Henry O). 90-årsfesten blir på Grand 26. oktober kl. 18.00. Hugs påmelding innan 20. oktober. Innbydinga blir sendt ut på e-post og SMS for dei som ikkje har e-post.

 

(140919)  Norodd er snart 90 år. I det høve har vi fått laga ein JUBILEUMS-penn som kan bli din dersom du er/blir medlem i Norodd.

 1. (040919)  NÅ er vii gang att. Kaffimøte nr. 9 for i år. Med eit oppmøte på 17 stk. frå både sykkel, svømming og friidrett. Programmet var variert: Orientering om Nye Atlanten stadion med klubbhus, Freikollen Opp 21. september, Om korleis vi kan bli større - få fleire medlemmar. Men det var også mykje fri prat. Wenche Ohr spanderte både kringle og sjokoladekake.  Nokre bilete frå seansen ser du her.

 1. Dei som var tilstades:  Gunnar, Jan Frode, Geri, Sverre, Ivar, Ingard, Kirsti, Marit, Ola, Wenche, tron, Arnt, Øyvind, Ole Birger, Harald, Ingjerd og (Henry).

(260819)    Flemstubben for 40. gong søndag 26.08.2019.  Frå Norodd deltok Geir Opaas, klasse M65-69 og Helge Råket, klasse M70-74. I turklassen med tid: Christian Vikhammermo.  I tillegg utan tid: Arvid Fjærli, Henry Opland og Kjell Smevåg. Heile resultatlista finn du her. Her ser du to av deltakarane.
(020819)  Til Ungdommen! Men kor er dei (kl. 11.15) ?

  Byen oss sett frå "gamle" Kristiansunds høgste punkt, Kvrnberget på 205 moh.

(040719)  Det er mykje rør for tida på Nye Atlanten stadion, men arbeidet held fram, og i slutten av 2020 skal alt vere på stell. Her er nokre bilete som viser korleis det ser ut nå. Jamfør bilete (200419) og (201218)

 1. (230619)  Hei Hå. Nå er skolen slutt og dermed er det også slutt på garderoben o Idrettshallen. Men ingen sure sokkar for det - alle har vel dusj privat, og vi held fram med treninga utover sommaren på tysdagar og torsdagar kl. 18.00. Då møtast vi utafor Skøytehallen. Laurdagstreninga  på FosnaFrisk (Oddbjørn) har også tatt sommarferie. Då møtast vi kl. 13.00 - også det utafor Skøytehallen. For dei som då går glipp av styrketreninga, så er det nå så mange apparatar i Folkeparken at det går fint å trene styrke der. 
 2. (050619)  Teikn tydar på at det nærmar seg sommar(ferie), for i dag var siste Kaffimøte (nr.8) før sommarferien. Neste møte blir 4. september. På biletet ser vi Tron og Helge som orienterte om Nye Atlanten stadion og kommunens veike økonomi. Ingard Warvik var "sjef" og styrte samkoma. Eit meir strukturert møte er ønskeleg, men det må ikkje bli eit nytt "styremøte". I alt var vi 12 personar. GOD SOMMAR!

 1. (310519)   Sommaren er ei fin tid  å trene på. Her får
  du hjelp til å trene sprint. 
 2. (180519) Det nye banneret til Norodd og "den gamle" Helge Kruse som er klar for Skolestafetten!  Norodd hadde også open Kaffè i lokalet.  Og der var det mange som var med i Borgartoget - med fane, flagg og banner. Takk til alle dokk! 

(160519)  I morgon er det 17. mai - Hurra! Kom og gå i Borgartoget under Norodd - plass nr. 8, etter IL Nordlandet.

(080519)

Det er mai og vi feirar frigjeringsdagen, men også det 7. Kaffimøte. Om det er orsaka til det dårlege oppmøte e ikkje lett å seie, men iallfall var desse til stades: Ingjerd, Tor, Marit, Ivar, Helge, Wenche, Ola og (Henry). Temaet denne dagen var som vanleg Fødeavdelinga og Atlanten stadion. Men også skolestafetten på 17. mai som Norodd har ansvaret for, vart drøfta. Norodd fyllar 90 år i år, og då var det naturleg at det blir drøfta korleis dette skal feirast. Gruppa vedtok å blåse støv av Noroddposten som kom ut for nokre 10-år sidan. Her ifrå kan ein "klippe" ut historiar frå gamle dagar - og legge til nye. Helge, Arnt og Henry sa seg villig til å vere med i ein komitè som skal sy saman ein ny jubileums Noroddpost. Oppfordring: Møt opp i Borgartoget 17. mai og då helst i norodd-drakt.

(200419)

Her er den nye Atlanten stadion, men det er ei stund til han er ferdig til bruk. Kanskje på slutten av 2020!

(150419)

God påske til alle dykk!

(100419)

Styret i Hovudlaget for 2019. Årsmøte 27. mars 

(040419)

STORT folkemøte i lite auditorium i Braatthallen 04.04.2019. Talarane var stortingsrepresentantane Geir Inge Lie, Kjersti toppe og Per Olaf Lundteigen.  Dei hadde tidlegare på dagen vore i Aure og på sjukehuset i Kristiansund.

(030419)

Det er første onsdagen i april, og då var det eit nytt Kaffimøte - det 6. i rekka. På møtet var det i tillegg til kaffi og kaker, orientering om korleis Friidrettsgruppa hadde oppretta undergrupper til å ta seg av økonomi, arrangement og trening. Ann-Mari orienterte om rokkering i gruppene 1, 2, 3 og 4. Det var litt mindre oppmøte denne gongen som biletet viser. Ingjerd, Marit, (Henry), Helge, Ivar, Ingard, Ann-Mari, Sverre, Geir, Arnt, Ola og Tron. 

(220319)

Her er resultatet av valet for 2019 på Friidrettsgruppa sitt årlege møte 13.03.2019:

(180319)

Grasrotandel, kva er det? Les denne plakaten! Vi treng din støtte!

(060319)

Kaffimøte nr. 5

(220219)

Nå er Skreikvelden i regi av Seniorguppa ein saga blott. Men minne om dårleg skrei med lever og rogn vil leve lenge. For dei som har levd ei stund og har greie på kvalitet, vart skuffa (vonbrotne). Det er sikkert på denne måten ein skal gjere det for å få færre til å delta. Høyrde dei som sa at dette ville dei ikkje vere med på! Men kaffien og andre drikker var vertfall gode. Her er eit bilete av sjefsloddseljaren Hika, og fleire bilete finn du her.   

(200219)

Hei. det lakkar mot Årsmøtetider. Her har vi eit styremøte i Hovudlaget før årsmøtet 27. mars. F.v. Paul Hole (triatlon), Oddbjørn Lomundal (Hovudlaget), Ola Hilstad, Hilde Haugen, Linda R. Knudsen, Johan Aronsen (svømmegruppa), Ole Birger Ulseth (friidrett), Jonas Holten, Tron Kjønnø, Ann Jorunn Sagli, Trond Erik Wollan (sykkel) og Helge Kruse.

(060219)

Kaffimøte nr. 4

(270119)

Ei påminning.

(150119)      Kaffimøte 3 - 09.01.2019

En hyggelig sosial samling med et par mer formell karakter som følger.* Ann-Mari orienterte om og motiverte til størst mulig deltakelse til en planlagt offensiv for å fornye og få utdannet flere dommere.
* Ingard orienterte om at strategigruppa har satt opp et involveringsmøte i lokalet mandag 28.01 kl. 18.00. Det er viktig at flest mulig møter.
NESTE kaffemøte: Onsdag 6. februar kl. 11.30.
Krs. 09.01.2019.  Referent: Ingard W.
F.v. Marit, Harald, Ingjerd, Sverre, Ivar, Ingard, Ann-Mari, Erling, Tor, Ola, Arnt, Wenche og (Henry)

(120119)

Seniorlaget arrangerer SKREIKVELD med noko attåt fredag 22. februar. Det blir sendt ut innbyding, så følg med! Datoane for Årsmøte/årleg møte - sjå lenger nede på sida.

(301218)

Nyttårs-ønske: Få leire med i NM friidrett for veteranar.
NM innandørs: Nes Arena 9. - 10. mars.             
NM Stafettar: Lillehammer 25. - 26. mai             
NM Utandørs: Furumoen (Modum) 21. - 23.juni

(201218)

Den NYE Atlanten stadion er snart ferdig ....!  Men vi må nok vente til slutten av 2020 før han er ferdig og kan tas i bruk. fLikevel flott at vi endeleg kan få ny bane. Fleire bilete finn du her.

(101218)

Hei. Herser du ein del av deltakarane i Norodd 75-årstoget 2014. Som det går fram av stiftingsdatoen er det ikkje lenge til vi blir 90 år, og det er i 2019! Derfor er det på tide å sette i gang planlegginga av "fæsten" nå!F.v. ser du: Harald Krakeli, Hika Kaciniz, Arvid Fjærli, Emil Rødsand, Gunnar Eckhoff, Åse Tøsse og Harald Søbstad.

(051218)

 1. Helge Kruse som eminent vaffelsteikar på det andre Kaffimøte i regi IL Norodd. Vert var Ingaard Warvik som også hadde kalla inn til møtet. vi var 11 menn - ingen damer, som prata om laust og fast, men mest om korleis vi skal organisere oss slik at vi er klare til å arrangere idrettsstemne når Nye Atlanten stadion er ferdig på slutten av 2020. Det er plass til fleire på desse møta, så berre følg med! Det blir sendt ut innbydingar på e.post til dei som har. Elles får vi brule telefon og jungeltelegrafen.

(301118)

Her er datoane for Årsmøtet og årleg møte i gruppene for 2018 (i 2019)

(021118)

Norodd-lover godkjent 24.01.2017.  Du finn dei her.

(211018)

Seniorlaget har som vanleg ein Haustfest og ein Vårfest. Haustfesten medsaltkjøt og stappe med "noko attåt" var fredag 19. oktober. Deltakartalet var ikkje det største, men for dei som var der var det bra nok. Før maten var det ei orientering/oppsummering av arbeidet med Atlanten stadion. Arbeidet er i bra rute, men det blir neppe nokon bruk av stadion før ut i 2020! Her er trekløveret som orienterte. Fv. Ronny Myrset, Ann-Mari Hammer og Tron Kjønnø.  Fleire bilete vil du finne her.

(220918)

Hei. Kvifor er det så få frå Norodd som deltek i Torvikbukt Rundt? Som einaste aktiv utøvar var det berre Helge Råket! I tillegg var det ei handfull som stilte i klassen utan tid. Løypa er riktig nok 13,5 km, men deat er eit fint løp. I år hadde arrangøren elektronisk tidtaking med fotlenke, og på skjerminne i Idrettshallen var det ei tavle som viste tida ved passering av eit kontrollpunkt i Hoppbakken, og naturlegvis ved målgang. Her ser du løypetraseen. resultatlista finn du her.

(170918)

Freikollen Opp 2018 er over (15. sep.) og mange sleit seg opp dei 629 metrane i regn og blest. Deltakartalet i aktivklassen var omtrent som i  fjor (korrigert for dårleg ver), men Turklassen (utan tid) hadde mykje mindre deltaking, 16 mot 46. Mykje på grunn av veret, men og på grunn av omlegging av løypa. Her ser du bilete fråstarten av TRIMklassen der veteranane Tron Kjønnø, Torbjørn Garshol og Hika Kazinic deltok. Den nye løypa hadde utgangspunkt frå Frei skole, noko som passa særs fint. Fleire bilete finn du her. Du finn resultatlista her

(030918)

Førre helga var det NM for veteranar i Stjørdal. Norodd stilte med ein liten tropp, men prestasjonane var på topp! Harald Søbstad og Arvid Fjærli, begge over 85 år, Henry Opland over 80 år. I tillegg var Torbjørn Garshol, 85 år, med på stafett. For første gong var det kretslag som stilte i stafett og derfor "lånte" vi Ivar Bølset frå IL Triumf. Vi kalla derfor laget Møre og Romsdal, klasse 80 + Fleire bilete her.

(220818)

Det nærmar seg NM for veteranar i Stjørdal 24.-26. august. Norodd stillar med ein liten, men eksklusiv tropp: Harald Søbstad, Arvid Fjærli og Henry Opland. I Tillegg blir Torbjørn Garshol med på stafett i klasse 80-89 år. 

(300718)

Hei. Norodd friidrett treng hjedlp (funksjonærar) til å hjelpe "Kvenna" med å arrangere Folkeløpet 25. august. Meld frå om du har 2-3 timartil rådvelde denne dagen, til heop@online.no eller som SMS til 90643849 så snart som råd. TAKK.

(070718)

30-årsjubileum 07.07.18. Resultatlista for dei  son sprang på tid finn du her.

(060718)

(040718)

Freikollen Opp 15. september med ny og kortare trasse på berre 3,2 km. Her ser du gjengen som gjekk opp den nye løypa.  Frå venstre: Ander Tøsse, Ketil Solli-Sæther, Oddbjørn Lomundal, Tron Kjønnø og Ole Birger Ulseth.

(280618)

Det er sommar, men treninga held fram både på Atlanten og FosnaFrisk. På Atlanten er vi tysdagar og torsdagar frå kl. 18.00, med utegarderobar. På FosnaFrisk (Oddbjørn) kvar laurdag frå kl. 13.00 ut juli. Hugs NØKKELKORT! Her finn du hjelp til treninga - treningsprogram.

(270618)

Veidekkelekene 21. - 24. juni 2018.  Resultat finn du her.

(210618)

Kast KM. Norodd har fått 4 nye KM-meistrar. Det skjedde i Molde 19. juni. Her er bilete av to av dei (Foto: Randi Hansen)  Nikolai Ulvund t.v. og Erlend Kristiansen.Resultat: Slegge (4 kg) G15 Erlend 35,33 m. Slegge (3 kg) MV 85-89. Nr. 1 Harald Søbstad 22,55 m. Nr. 2 Arvid Fjærli 20,09 m.  Diskos (1 kg) G15 Nikolai 35,03 m. Diskos (1 kg) MV 85-89. Nr. 1 Arvid Fjærli 17,57 m. Nr. 2 Harald Søbstad 15,40 m.

(110618)

Over dei 7 fjell på Frei var ikkje like vellukka for alle, det kan du berre sjå her.

(080618)  Vardeløpet 2018

Vardeløpet er ferdig sjøl om det vart knall-lita deltaking. I aktivklassen var alle 4 deltakarane frå Norodd. Trimklassa hadde 6 deltakarar -  alle frå Norodd. Skal ein forklare manglande deltaking: Bislett games og Over dei 7 fjell på Frei søndag 10. juni. Dette er siste arrangement på Atlanten stadion før ombygging! Frå venstre: Kvinner junior: Ingrid Smevåg Gundersen. Menn Junior: Pål Rørvik. Menn veteran 35-49 år: Einar Engvig. Menn veteran 50 år ->: Bernt Egil Solvik. Resultatlista her.

(050618)

Sjå på biletet og les:

(160518)

17. mai 2018. Møt opp i toget kl. 15.45, som nr. 24 etter Braatt!

(160518)

Hei, både kjente og ukjente. Nå har du muligheit for å støtte arbeidet i IL Norodd der du sparar meir dess meir du kjøper. Norodd skal selje og du kjøpe ENJOY-kort der du får opp til 30% rabatt på det du kjøper for. Kortet kostar 275 kr., men det tjener du fort inn. Les meir her.

(100518)

Tinestafetten vart i år, 8. mai, arrangert av Straumsnes IL med god hjelp av Norodd friidrett. Det var dessverre berre 23 lag som møtte til start, og dei fleste bylaga syntest det vart for langt å reise til Straumsnes! Første start var 6. trinn, og den klassen vann Frei skole. Men dei vann også 7. trinn. Her ser du 6. trinn vel over målstreken.

(270418)

NORDMØRSSTAFETTEN er vel i mål. men deat var skuffande deltaking: berre eit vaksenlag, og det var frå Tingvoll. Bravo Tingvoll!. Men det var andre lyspunkt også. Norodd stilte med heile 7 Friskuslag. Resultatlista finn du her, og fleire bilete kan du finne her. Her ser du nokre hoppande glade Friskusar etter at dei har fått medaljane sine.

(180418)

Nordmørsstafetten nærmar seg. Heile innbydinga finn du her.

(100418)

For å bli god i friidrett, må du trene - riktig. Her får du god hjelp av eit treningsprogram for sprintarar. Berre klikk her.