Heim
Heimesida til Norodd allidrett
 
     

 

   

Styret i IL Norodd 2019. Bak f.v.:HenryOpland, Oddbjørn Lomundal (sjef). Ola M. Hilstad. Foran f.v.: Hilde Haugen, Helge Kruse, Linda R. Knudsen og Ann Jorunn Sagli. 

View My Stats

Velkomen til StyretFRI-og HOVUDLAGET 2019  Treningstider   B og U-gruppa    Damegruppa   Friidrettsforbundet > NORODD  > Sykkelgruppa>

(161020)   Hei. Det er kanskje nokon som kan tenkje seg å trene friidrett (sprint) i/hos Norodd. Her kan du finne TRENINGSPROGRAM og her kor du kan trene!

(081020)   Ja det vart altså ingen Kaffimøte igår, det får han Koronus ta på si kappe. Men det kjem fleire onsdagar, så kanskje før du veit det får du innbyding til neste møte. Pass på deg og dei du er i nærleiken av så sjåast vi snart!

(020920)  Hei. Nå er det på'an igjen. Ein lang og fin sommar er snart over, og dermed har vi vårt 5. kaffi-koronamøte. Frammøtet er ganske stabilt og stortsett gjengangarar. Her har vi: Per Dagfinn, Arvid, Frode, Ingjerd, Øyvind, Ingard, Kirsti, Wenche, Ola, Marit, Sverre, Hika, Ivar, Arnt + Helge som snarast var innom og Henry. Gjengangar-temaet var Nye Atlanten stadion og fortgang med utbygginga. Nå er ferdigstillinga først i slutten av 2021.Fleire bilete finn du her.

(060620) Nytt Kaffimøte - det siste på denne sida av sommaren - 3. juni.

I desse koronatider drista vi oss på ei ny samling - og det såg ut til å passe 17 stk. Alle (minus 1) kan du sjå her.

Referat frå møtet kan du finne her, og nokre fleire bilete kan du sjå her.

(200520) Leiarskifte i IL Norodd

 

 På det digitale Årsmøtet 29.04.2020 fekk vi ny leiar i laget. Oddbjørn Lomundal (68) takka av etter 11 år som leiar i IL Norodd. Ny leiar vart Averøyingen Per Dagfinn Fagerli (69). Elles er desse med i styret: Helge Kruse, Linda R. Knudsen, Henry Opland og Hilde Hauge. Vara: Ola M. Hilstad og Ann JorunnG. Sagli.

Biletet viser klubboverrekkinga på 1. styremøte 18.05.20.

(300320)   Nå er det ikkje lenge til Påske - så God Påske!

160320)  Nå er det alvor!

(060320)  Skreikvelden kombinert med Årsmøte i Seniorlaget er over for denne gongen. Ulikt mange andre Skreikveldar var det denne gongen ypparleg mat (Levert frå Quality Hotel Grand). Det einaste som ikkje var bra var oppmøtet, berre 18, og det er god plass til det dobbelte. Årsmøtet gjekk greit unna og Jonny Myrset held fram eit år til. Den einaste endringa var kasseraren Geir Aakvik vart bytta ut med Tor Larsen. Her ser du alle deltakarane. Fleire bilete finn du her.

(050320) Sanneleg er det blitt ein ny månad og dermed også ny Kaffimøte, nr. 3 i 2020. Det var eit godt oppmøte, omlag like stort som siste gang. Her er dei, frå venstre:Gunnar, Harald, Arvid, Helge, Tron, Ann-Mari, Sonja, Øyvind, Ingard, Kirsti, Marit, Ivar, Ingjerd, Ola, Tor, Wenche, Sverre og (Henry). Du kan sjå fleire bilete her.

(020320) NM Veteranar i Bergen 29.02 - 01.03. Her kjem det meir!

(090220)  Kaffimøte 2 050220. Det "største" oppmøte på noko kaffimøte - 19 stk Kva som gjekk føre seg kan du lese i Referatet frå Ingard som du finn her.

 

 Som med ketshupflaska: først kjem det lite - så kjem alle. Frå venstre ser du: Gunnar, Kjell (frå Bergen), Frode, Ola, Ivar, Helge, Marit, Wenche, Ingard, Kirsti, (Benedikte), Sonja, Øyvind, Tor, Ingjerd, Ann Mari, Sverre, Harald og (Henry).  Fleire bilete kan du finne her.

(190120)

 

(150120)  Årsmøte/årlege møtetider 2020:

(110120)  Nytt år med nye kaffimøtar, her det første med god deltaking, 14 personar av begge kjønn: Hika, Arvid, Ivar, Kirsti, Ingard, Wenche, Tron, Helge, Marit, Ingjerd, Arnt, Sverre, Tor og (Henry)

Ingard har skreve referat frå møtet, og det kan du lese her:

(311219)

Då er det berre å sette i gang kronerulling slik at vi kan få fullført dette anlegget! Heia Norodd!

(041219)  Årets siste kaffimøte, nr. 12 i rekka. Oppmøtet kunne/burde ha vore bedre - berre 11 personar fann det for godt å møte opp. Det er for dårleg!! "Programmet" var om korleis ein skal få Norodd til å vokse - spesielt Friidrettsgruppa. Sykkelgruppa ser ut før å ha funne tonen med mykje fellestrening for sine medlemmar på Treningssenteret. Huset har fått seg ei fin oppvaskmaskin, og det var på tide! Bilde av oppvaskmaskina og nokre til finn du her

Her er to kjekke damer og så'n Arnt

(061119)  Kaffimøte nr. 11 vart halde i dag kl. 11.30 i Noroddlokalet. Det var rekord i frammøte - heile 15 personar. Og desse var, frå venstre og rundt bordet: Jan Frode, Ann-Mari, Tron, Arvid, Geir, Ingjerd, Ivar, Helge, Kirsti, Ingard, Øyvind, Arnt, Marit, Tor og (Henry). Det var referat frå Jubileumsfesten (Norodd 90 år) og Idrettskretsen og Friidrettskretsen sine 100 års feiring. Kirsti (Ingard) spanderte kake.Vil du sjå fleire bilete kan du trykke her.

(041119)  Atlanten stadion. Det er ei stund til banen er ferdig!

     
   
   

(271019)  IL Norodd vart feira med stor Jubileumsfest som 90-åring 26.oktober på Quality Hotel Grand. Omlag 90 personar hadde funnet sin plass. Det var underhaldning med musikk frå Operaen, taler og song. Det var også laga til biletframsyning/video på storskjerm. Jubileumskomiteen bestod av Jan Helmersen, Ann Jorunn Sagli, Helge Kruse og Oddbjørn Lomundal. Borda var pent pynta som dette bordet synar. Fleire bilete finn du her.

(251019)

(101019)  Nye treningstider (Sjå "Treningstider" ovafor), og nytt treningsprogram for sprint for ny sesong finn du her.

(071019)  Torvikbukt Rundt 2019 vart arrangert 28.09.19. Her er resultata.

 

 Frå Norodd var desse med i Aktivklassen på tid: Einar Engvig, Ketil Gils, Geir Opaas, Anders Tøsse og Helge Råket.

I tillegg utan tid: Hika, Marit, Ivar, Kjell, Arvid og Henry

(071019)  Nye treningstider for haust og vinter. Sjå "Treningstider" ovafor!

(051019)  Jubileumsfesten, IL Norodd 90 år.

(031019)  Hei å hå, vi gir oss ikkje så lett, kaffimøte nr. 10 er ein saga blott. Om ikkje heile Norodd var der, så var det i all fall 11 personar som hadde funne fram til lokalet kl. 11.30. Desse var: Sverre O, Ingjerd S, Ivar H, Marit B, Ingard W, Ola H, Arnt E, Tor L, Ann Mari H, Helge K og (Henry O). 90-årsfesten blir på Grand 26. oktober kl. 1900. Hugs påmelding innan 20. oktober. Innbyding blir sendt ut på e-post og SMS for dei som ikkje har e-post.

      

(140919)  Norodd er snart 90 år! I det høve har vi fått laga ein JUBILEUMS-penn som kan bli din dersom du er/blir medlem i Norodd! 

(040919)  er vi igang att, Kaffimøte nr. 9 for i år. Med eit oppmøte på 17 stk. frå både sykkel, svømming og friidrett. Programmet var variert: orientering om Nye Atlanten stadion med klubbhus. Freikollen Opp 21. september. Om korleis vi skal bli større - få fleire medlemmar. Men det var også mykje fri prat. Wenche Ohr spanderte både kringle og sjokoladekake. Nokre bilet frå seansen ser du her.

 

 Dei som var tilstades: Gunnar, Jan Frode, Geir, Sverre, Ivar, Ingard, Kirsti, Marit, Ola, Wenche, Tron, Arnt, Øyvind, Ole Birger, Harald, Ingjerd og Henry
   
   

(260819)  Flemstubben for 40. gong søndag 25.08.2019.

Frå Norodd deltok Geir Opaas, klasse M65-69 og Helge Råket, klasse M70-74. Turklasse med tid: Christian Vikhammermo. I tillegg deltok utan tid: Arvid Fjærli, Henry Opland og Kjell Smevåg. Heile resultatlista finn du her.

(020819)  Til Ungdommen!  Men kor er dei (kl. 11.15)?

(300719)  Byen oss sett frå "gamle" Kristiansunds høgste punkt, Kvernberget på 205 moh.

 
 

(040719) Det er mykje rør for tida på Nye Atlanten stadion, men arbeidet held fram og i slutten av 2020 skal alt vere på stell. Her er nokre bilete som viser korleis det ser ut nå. Jamfør bilete (200419) og (201218)!

   
   

(230619)  Hei Hå. Nå er skolen slutt og dermed er det også slutt på garderobene i Idrettshallen. Men ingen sure miner for det - alle har vel dusj privat, og vi held fram med treninga utover sommaren på tysdagar og torsdagar kl. 1800. Då møtast vi utafor Skøytehallen. Laurdagstreninga på FosnaFrisk (Oddbjørn) har også tatt sommarferie. Då møtast vi kl. 1300, også det utafor Skøytehallen. For dei som då går glipp  av styrketreninga, så er det nå så mange apparatar i Folkeparken at det går fint å trene styrke der.

(050619) Teikn tydar på at det nærmar seg sommar(ferie), for i dag var siste kaffimøte (nr. 8) før sommarferien. Neste møte blir 4. september! På biletet ser vi Tron og Helge som orienterte om nye Atlanten stadion og kommunens veike økonomi. Ingard Warvik var "sjef" og styrte samkoma. Eit meir strukturert møte var ønskjeleg, men det må ikkje bli eit nytt "styremøte". I alt var vi 12 personar. God sommar!

(310519)   Sommaren er ei fin tid å trene på. Her får du hjelp til å trene sprint.

(180519) Det nye Banneret til Norodd saman med "den gamle" Helge Kruse som er klar for Skolestafetten! Norodd hadde også open Kaffè i lokalet. Og etter på var det mange som var med i borgartoget - med fane, flagg og banner. Takk til alle dei!

(160519)  I morgon er det 17. mai - Hurra!! Kom og gå i Borgartoget under Norodd. plass nr. 8, etter IL Nordlandet

(080519)  Det er mai og vi feirar frigjeringsdagen, men også det 7. kaffimøte. Om det er orsaka til det dårlege oppmøtet er ikkje lett å si, men iallfall var desse tilstades: Ingjerd, Tor, Marit, Ivar, Helge, Wenche, Arnt, Ola og (Henry). Temaet denne dagen var som vanleg Fødeavdelinga og Atlanten stadion. Men også skolestafetten på 17. mai som Norodd har ansvar for, vart drøfta. Norodd fyllar 90 år i år, og då er det naturleg at det blir drøfta korleis dette skal feirast. Gruppa vedtok å blåse støvet av Noroddposten som kom ut for nokre 10-år sidan. Her i frå kan ein klippe ut historiar frå gamle dagar - og legge til nye. Helge, Arnt og Henry sa seg villig til å vere med i ein komitè som skal sy saman ein ny Jubileums-Noroddpost. Oppfordring: Møt opp i borgartoget 17. mai og då helst i norodd-drakt!

(200419)  Her den nye Atlanten stadion, men det er ei stund til han er ferdig til bruk! Kanskje på slutten av 2020?

   
   
   

(150419)  God påske til alle!

(100419)  Styret i Hovudlaget for 2019. Årsmøte 27. mars.

 Leder  Oddbjørn Lomundal
 Nestleder  Helge Kruse
 Sekretær  Linda Rokstad Knudsen
 Kasserer  Henry Opland
 Styremedlem  Hilde Merete G. Haugen
 1. vara  Ann Jorunn G. Sagli
 2. vara  Ola M. Hilstad

(040419)  STORT  folkemøte i lite auditorium i Braatthallen 04.04.2019. Talarane var stortingsrepresentantane Geir Inge Lie, Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen. Dei hadde tidlegare på dagen vore i Aure og på sjukehuset i Kristiansund.

 

  

(030419) Det er første onsdagen i april, og då var det eit nytt Kaffimøte - det 6. i rekka. På møtet var det i tillegg til kaffi og kaker, orientering om korleis Friidrettsgruppa hadde oppretta undergrupper til å ta seg økonomi, arrangement og trening. Ann Mari orienterte om rokkering av gruppene 1, 2, 3 og 4. Det var eit litt mindre oppmøte denne gongen, som bileter viser. Ingjerd, Marit,  (Henry), Helge, Ivar, Ingard, Ann Mari, Sverre, Geir, Arnt, Ola og Tron.

(220319)  Her er resultata av valget for 2019 på Friidrettsgruppa sitt årlege møte 13.03.2019:

 Styreleder  Ole Birger Ulseth  2 år
 Nestleder  Tron Kjønnø  1 år
 Styremedlem  Grete Leren Kroknes  2 år
 Styremedlem  Marit Fahsing  1 år
 Styremedlem  Tore Ulvund  2 år
 Styremedl./Ungdomsrepresentant  Christoffer Johansen  1 år
 Varamedlem nr. 1  Kurt-Arve Trang  2 år
 Varamedl. nr. 2/Ungdomsrepresentant Nikolai Røeggen Ulvund   1 år

(180319)  Grasrotandel, kva er det? Les denne plakaten! Vi treng din støtte!

(060319)  Kaffiimøte nr. 5

  

(220219)  Nå er Skreikvelden i regi av Seniorgruppa ein saga blott. Men minne om dårleg skrei med lever og rogn vil leve lenge. For dei som har levd ei stund og har greie på kvalitet vart skuffa (vonbroten). Det er sikkert på denne måten ein skal gjere det for å få færre til å delta. Høyrde dei som sa at dette ville dei ikkje vere med på! Men kaffie og andre drikker var vertfall gode. Her er eit bilete av sjefloddselgaren Hika, og fleire bilete finn du her.

(200219)  Hei. Det lakkar mot Årsmøtetider. Her har vi eit utvida styremøte i Hovudlaget før årsmøtet 27. mars.

F.v. Paul Hole (triatlon), Oddbjørn Lomundal (Hovudlaget), Ola Hilstad, Hilde Haugen, Linda R Knudsen, Johan Aronsen (svømmegruppa), Ole Birger Ulseth, Jonas Holten, Tron Kjønnø (friidrett), Ann Jorunn Sagli, Trond Erik Wollan (sykkel) og Helge Kruse.

(060219) Kaffimøte nr. 4

(270119)   Ei påminning

(150119)  Kaffimøte 3 - 09.01.019

 

 En hyggelig sosial samling med et par mer formell karakter som følger:

* Ann Mari orienterte om og motiverte til størst mulig deltakelse til en planlagt offensiv for å fornye og få utdannet flere dommere.

* Ingard orienterte om at strategigruppen har satt opp et involveringsmøte i lokalet mandag 28.01. kl. 1800. Det er viktig at flest mulig møter.

NESTE kaffe MØTE: Onsdag 6. februar kl. 11.30

Krs 09.01.19

Referent: Ingard W.

F.v.:Marit, Harald, Ingjerd, Sverre, Ivar, Ingard, Ann-Mari, Erling, Tor, Ola, Arnt, Wenche og (Henry) 

(120119)

 

 Seniorlaget arrangerar Skreikveld med noko attåt fredag 22. februar. Det vil bli sendt ut innbyding, så følg med!

Datoane for Årsmøte/årleg møt - sjå lenger ned på sida.

(301218)  Nyttårs-ønske: Få fleire med i NM friidrett!

                NM Innandørs: Nes Arena  9. - 10. mars

                NM  Stafettar:  Lillehammer  25. - 26. mai

                NM  Utandørs:  Furumoen (Modum)  21. - 23. juni

(201218)

   Den NYE Atlanten stadion er snar ferdig  ...! Men vi må nok vente til slutten av 2020 før han kan tas i bruk. Likevel flott at vi endeleg kan få ny bane. Fleire bitete finn du her.

(101218)

 Hei. Her ser du ein del av deltakarane i Norodd 75-årstoget 2014. Som det går fram av stiftingsdatoen er det ikkje lenge til vi blir 90 år, og det er i 2019! Derfor er de på tide å sette i gang planlegginga av "fæsten" nå!

F.vV ser du: Harald Krakeli, Hika Kaciniz, Arvid Flærli, Emil Rødsand, Gunnar Eckhoff, Anders Christensen, Åse Tøsse og Harald Søbstad.

 

(051218)  Kaffimøte.

   Helge Kruse som eminent vaffelsteikar på det andre kaffimøtet i regi IL Norodd. Vert var Ingard Warvik som også hadde kalla inn til møtet. Vi var 11 menn - ingen damer, som prata om laust og fast, men mest om korleis vi skal organisere oss slik at vi er klare til å arrangere idrettsstemne når Nye Atlanten stadion er ferdig i slutten av 2020. Det er plass til fleire på desse møta, så berre følg med! Det blir sendt ut innbyding på e-post til dei som har. Elles får vi bruke telefon og jungeltelegrafen.

(301118)  Her er datoaene for Årsmøtet og årlege møte i gruppene for 2018 (i 2019)

 Sykkelgruppa  13. fegruar
 Friidrettsgruppa  6. mars
 Svømmegruppa  13. mars
 Triatlongruppa  20. mars
 HOVUDLAGET  27. mars
 Alle datoane er klarert med Norodd-vaktmeistaren. Alle møte startar:  Kl. 19.00

(21118)  Norodd-lover godkjent 24.01.2017 Du finn dei her

(211018)

 Seniorlaget har som vanleg ein Haustfest og ein Vårfest. Haustfesten med saltkjøt og stappe med "noko attåt" var fredag 19. oktober. Deltakartalet var ikkje det største, men for dei som var der var det bra nok. Før maten var det ei orientering/oppsummering av arbeidet med Atlanten stadion. Arbeidet er i bra rute, men det blir neppe nokon bruk av stadion før ut i 2020! Her er trekløveret som orienterte.

Fv. Ronny Myrset, Ann-Mari Hammer og Tron Kjønnø

Fleire bilder vil du finne her.

   

(220918)

   Hei. Kvifor er det så få frå Norodd som deltek i Torvikbukt Rundt? Som einaste aktiv utøvar var det berre Helge Råket! I tillegg var det ei handfull som stilte im klassen utan tid. Løypa var riktig nok 13,5 km, men det er eit fint løp. I år hadde ararngøren elektronisk tidtaking med fotlenke, og på skjerm inne i Idrettshallen var det ei tavle som viste tida ved passering av eit kontrollpunkt i Hoppbakke, og naturlegvis ved målgang. Her vil du sjå løypetraseen. Resultatlista finn du her.

(170918) Freikollen Opp 2018 er over (15. sep.) og mange sleit seg opp dei 629 metrane i regn og blest. Deltakartalet i aktivklassane var omtrent som i fjor (korrigert for dårleg ver), men Turklassen (utan tid) hadde mykje mindre deltaking, 16 mot 46. Mykje på grunn av veret, men og på grunn av omlegginga av løypa. Her ser du bilete frå starten avTRIMklassen der veteranane Tron Kjønnø, Torbjørn Garshol og Hika Kazinic deltok. Den nye løypa hadde utgangspunkt frå Frei skole, noko som passa særs fint. Fleire bilet finn du her. Du finn resultatlista HER

(030918) Førre helga var det NM for veteranar i Stjørdal. Norodd stilte med ein liten tropp, menprestasjonane var på topp! Harald Søbstad og Arvid Fjærli, begge over 85 år. Henry Opland over 80 år.I tillegg var Torbjørn Garshol, 85 år, med på stafett. for første gong var det kretslag som stilte i stafetten og derfor "lånte" vi Ivar Bølset frå IL Triumf. Vi kalte derfor laget Møre og Romsdal, klasse 80 +.

(220818)

   Det nærmar seg NM for veteranar i Stjørdal 24. 26. august. Norodd stillar med ein liten, men eksklusiv tropp: Harald Søbstad, Arvid Fjærli og Henry Opland. I tillegg blir Torbjørn Garshol med på stafett i klasse 80 - 89 år.

(300718)

 

 Hei. Norodd friidrett treng hjelp (funksjonærar) til å hjelpe "Kvenna" med å arrangere Folkeløpet 25. august. Meld frå om du har 2-3 timar til rådvelde denne dagen, til heop@online.no eller SMS til 90643849 så snart som råd.

TAKK.

 

(070718)

   30-årsjubileum 07.07.18. Resultatlista for dei som sprang på tid finn du her.

(060718)

(040718)  Freikolle Opp 15. september med ny og kortare trasse på berre 3,2 km. Her ser du gjengen som gjekk opp den nye løypa.

Frå venstre: Anders Tøsse, Ketil Solli-Sæther, Oddbjørn Lomundal, Tron Kjønnøæ og Ole Birger Ulseth

(280618)  Det er sommar, men treninga held fram både på Atlanten og FosnaFrisk. På Atlanten er vi tysdagar og torsdagar frå kl. 18.00, med utan garderobar. På FosnaFrisk (Oddbjørn) kvar laurdag frå kl. 13.00 ut juli. Hugs NØKKELKORT! Her finn  du hjelp til treninga - treningsprogram.

(270618)  Veidekkelekene 21. - 24. juni 2018.Resultat finn du her.

(210618) Kast KM. Norodd har fått 4 nye KM-meistrar. Det skjedde i Molde 19. juni. Her er bilete av to av dei. (Foto:Randi Huseth)

 

 Nikolai Ulvund t.v. og Erlend Kristiansen.

 Resultat: Slegge (4 kg) G15 Erlend 35,33. Slegge (3 kg) MV 85-89. Nr. 1 Harald Søbstad 22,55  Nr. 2 Arvid Fjærli 20,09.

Diskos (1 kg) G15 Nikolai 35,03 Diskos (1 kg) MV 85-89. Nr. 1 Arvid Fjærli 17,57.  Nr. 2 Harald Søbstad  15,40

 

(110618)  Over dei 7 fjell på Frei vart ikkje like vellukka for alle, det kan du berre sjå her:
      
             Før           På tredje toppen. (Sliten stakkars)

(080618)  Vardeløpet 2018 

 

 Vardeløpet er ferdig sjøl om det vart ei knallita deltaking. I aktivklassa var alle 4 deltakarane frå Norodd. Trimklassa hadde 6 deltakarar - alle frå Norodd. Skal ein forklare manglande deltaking: Bislett games og Over dei 7 fjella på Frei søndag 10. juni. Dette var siste arrangementet på Atlanten stadion før ombygging!

Frå venstre: Kvinner junior: Ingrid Smevåg Gundersen

Menn Junior: Pål Rørvik

Menn veteran 35-49 år: Einar Engvig

Menn veteran 50 år ->: Bernt Egil Solvik

Resultatlista her.

(050618) Sjå på biletet og les:

(160518)   17. mai 2018! Møt opp i toget kl. 15.45 som nr. 24 etter IL Braatt

(160518)  Hei både kjente og ukjente! Nå har du muligheit for å støtte arbeidet i IL Norodd der du sparer dess meir du kjøper. Norodd skal selje og du kjøpe ENJOY-kort der du får opp til 30 % rabatt på det du kjøper. Kortet kostar 275 kr., men det tjener du fort inn. Les meir her.

(100518)  Tinestafetten vart i år, 8. mai,  arragert av Straumsnes IL med god hjelp av Norodd friidrett. Det var desverre berre 23 lag som møtte til start, og dei fleste bylaga synst det vart for langt å reise til Straumsnes! Første start i stafetten var 6. trinn og den klassen vann Frei skole, men dei vann også 7. trinn. Her ser du 6. trin vel over målstreken.

   

(270418) Nordmørsstafetten er vel i mål, men det var skuffande deltaking: berre eitt vaksenlag, og det var frå Tingvoll. Bravo Tingvoll! Men det var andre lyspunkt også. Norodd stilte med heile 7 Friskuslag. Resultatlista finn du her, og fleire bilete kan du finne her. Her ser du nokre hoppande glade Friskusar etter at dei har fått medaljane sine.

(180418)  Nordmørsstafetten nærmar seg. Heile innbydinga finn du her.

(100418) For å bli god i friidrett må du trene - riktig. Her får du god hjelp av eit treningsprogram for sprintarar. Berre klikk her.

 

 

220318) Årsmøte i NORODD 

 

På årsmøtet i IL Norodd hovudlag 21. mars vart det stort sett attval. Oddbjørn Lomundal held fram som leiar mens Helge Kruse er nestleiar. Med seg elles i styret har dei: Linda Rokstad Knudsen, sekretær, Henry Opland, kasserar og Hilde Haugen, styremedlem. Varamedlemar er Ann Jorun Gimnæs og Ola Mossige Hilstad. Frå gruppene kjem leiarane i tillegg:  Friidrettsgruppa – Tron Kjønnø, Sykkelgruppa – Jonas Holten, Triatlongruppa – Paul Hole og frå Svømmegruppa – Johan Aronsen. Revisorarar er Arnt Eilertsen og Erling Meese. Arvid Fjærli, Linda R. Knudsen og Henry Opland fekk blomstertakk. Sistnemnde fekk også diplom for lang og tru teneste (49 og eit halvt år).

Foran f.v. Hilde Haugen, Hekge Kruse, Linda R. Knudsen og Ann Jorun Gimnes. Bak f.v. Henry Opland, Oddbjørn Lomundal og Ola M. Hilstad

(020318)  Glad jubilant på Seniorlaget sitt Årsmøte/Skreikveld! Gratulerar! Skjeldan god fisk og masse rogn og lever! Takk til leverandør NK!

   Fleire bilet finn du er              

(280218)  Friidrettsgruppa hadde sitt Årlege møte (Årsmøte) 28. februar, og valde dette styre: Tron Kjønnø leiar, Ole Birger Ulseth nestleiar, Hege Gjerde sekretær, Henry Opland kasserar, Grete Leren Kroknes styremedlem og Pål Rørvik ungdomsrepresentant. Varamedlemmar: Ann-Mari Hammer, Joakin Kongshaug og Ketil Solli-Sæther. Fleire bilete finn du her.

Desse fekk utmerkingar for 2017. F.v. Pål Rørvik, Elise Hoel Ulseth, Nikolai R. Ulvund, pokal for beste utøvar, Sofie Kroknes, Erlend Kristiansen, Lars Bratsberg Aae, Lene Hoel, JA-pokalen, og Ingrid S. Gundersen. I tillegg fekk veteranane Guro Helene Mørkedal og Arvid Fjærli fekk utmerkingar, men utan å vere tilstades.

(310118)  Oversik over Årsmøte og Årlige møter - samt Skreikvelden der det er påmelding.

(310118)  For å bli god i FRIIDRETT må du trene. Her får du godhjelp i eit treningsprogram for vaksne sprintarar som Stein Ohr  laga mens han var ein av oss.

(201217)

God jul Godt nytt år!

(051217)  Framleis er ikkje heile skeisebanen under tak - vestenden står att.

(051117)  To blide damer på Haustfesten til Seniorlaget 3. november 2017. Fleire bilete her.

(021117) Det er framgang på bygging av skeisehallen, men det går sakt. Her ser du eit bilete tatt 1. november.

(301017)   Hei alle friidrettsutøvarar. Frå morgon (31. nov.) legg vi om treningstidene vår slik: Tysdag og Torsdag frå Nordmørshall 1 kl. 19.30 til kl. 20.30 med utetrening frå kl. 19.00. På Laurdagar på Fosnafrisk (Oddbjørn). Kl. 13.00 til 14.oo UTE. Frå kl. 14.00 til 15.00 styrketrening INNE. Obs Obs. På grunn av nøkkelkortbruk er det nødvendig å vere presis: anten 2 min. på eit eller 2 min. på to. Vel møtt!!! Som hjelp til sprinttrening finn du eit treningsprogram her.

(151017)

(061017)

 

Hei alle samman. Det er snart tid for TV aksjonen 2017. I år blir det endring frå det Norodd har gjort tidlegare då vi samlast i Noroddlokalet med kaffi og vaflar/bakkels. Vi vil i år prøve ut initiativet til den enkelte. Dvs. DU må kontakte Servicetorget for å melde deg på – velje rode og hente bøssa. (Sjå lenger nede i brevet!) Kan også på innsamlingsdagen møte opp i Sparebanken å høyre om dei har ledig rode.

 

 

 

Resten kan du lese her

(300917)

29. september fylte Arvid Fjærli 85 år! Her frå eit mini selskap han hadde for dei litt eldre medlemane. F.v. Torbjørn Garshol, Gunnar Eckhoff, Wenche Ohr og gubben sjøl Arvid Fjærli.Gratulerar så mykje!

(150917) Freikollen Opp for 2017 er over, og det beste av alt var det fine veret og den nye Turmarsj-løypa. Deltakinga i aktivklassen var omtrent som i fjor, like under 40. Heller ikkje barneløpet har slått til - berre 14 deltakarar i år. Då var deltakinga i turmarsjklassen mykje betre, samanlikna med i fjor. Her var det 46 som gjekk dei 3 (6) kilometrane. Frei skolekorps underheldt både ved start og lenger ut i løypa, ved gapahuken. Her var det snorklipping og servering av pølser og kaffi. Vinnaren av konkuranseklassen vart Are Uran frå Averøy (som i fjor). Vår eigen Ingrid Gundersen vart nr. 3 av alle jentene. Best var Brynhild Synstnes, Veblungsnes. Resultatlista finn du her.

      F.v.:Are Uran, Ingrid Gundersen og Gutta på tur: Arvid Fjærli og Torbjørn Garshol
 

(230817)

(260617)

Stein Ohr har klart det i fjor og nå har også Harald Søbstad klart det, nemleg 100 veteran gull! Harald fekk sine 2 sist gull på NM veteranar på Knarvik 23.- 25. juni 2017 Nå er også Harald i 100. Men det så mørkt ut for at det skulle mislukkast. Harald gjekk nemleg på antibiotikakur, og då han kom til Gardermoen var han så dårleg at han måtte støttast av Arvid Fjærli og svigersonen Jorleif Bremnes for å komme av flyet. Men etter litt mat og væsketilførsel kvikna han til. Dermed bar det til Bergen for overnatting. Dagen etter, fredag, kom prøven på om han skulle klare målsettinga som var 2 gull. Det gjekk bra, og han klarte gull i stav. Dermed var det berre eitt hinder att for å klare 100 gull. Nå var Harlad blitt så bra at høgde på laurdag vart gull nr. 100. Dermed kunne feiringa av den andre "i 100" starte. Stein Ohr var den første i Norodd som i fjor klarte 100 gull. På NM for veteranar i Knarvik utafor Bergen deltok også Arvid Fjærli. Han deltok i 5 øvingar og det vart 5 gull: lengde. 100 m, 200 m, 400 m og tresteg. Harald fekk i tillegg til 2 gull, 1 sølv og 2 bronse (tresteg, slegge og vektkast).
Alt i alt ein vellukka tur for dei eldste veteranane (85-89 år) frå Norodd.

Bilete: Arvid og Harald på Knarvik stadion etter at gull nr. 100 var i boks.

 

(220617) Her er ei trist melding. Nå er det slutt med garderobar på Atlanten stadion, og vi startar ikke opp att før skolen startar. Likeså er det slutt med treninga på Fosna Frisk (Oddbjørn), men opnar igjen etter haustferien.

(150617) Svømmegruppa sitt exit frå Norodd. Her er ein del av arbeidsgrupp + Oddbjørn, som har arbeid fram Avtaleforslaget. Her finn du det. 

Frå venstre: Ann Jorun Sagli, Steinar Sogn, Johan Rune Aronsen, Oddbjørn Lomundal, Helge Kruse og Arnt Eilertsen.

(070617) Vardeløpet er over, men med få deltakarar i aktivklassen og spesielt få frå Norodd. Resultatlista kan du likevel finne her.

(020617) Frå Kaststemnet 01.06.2017.arrangert av IL Molde Olymp. Fire Noroddgutar deltok. Det var Arvid Fjærli, Harald Søbstad, Nikolai Ulvund og Erlend Kristiansen. Resultatlista finn du her.

(280517) Gledesrunde 3 på Atlanten stdion tysdag 30. mai, med start kl. 18:45 for barn og kl. 19:00 for vaksne - med og utan tidtaking! Trekning av pengepremiar mellom dei som har vore med på alle 3 - medalje til barna. Startpengar kr. 20 for alle, bortsett for noroddungane som går gratis.

(110517)   - stafetten er over for denne gong, og det kan bli lenge til neste stafett på Atlanten stadion. Først må nybanen bli ferdig om eit par år?! Men resultatet finn du her.

(030517)  Nordmørsstafetten vart avvikla i går i fint vårver på den gamle Atlanten stadion. Neste gong blir på ein flunkande ny bane. Resultatlista finn du her, og nokre fleire bilete her.  

 

(220417)

 

 

Medaljer til alle barna, bronse 1. gang og sølv til andre gang. Dei som deltar alle tre gonger får gull.

Alle, vaksne som barn og har deltatt alle tre gonger er med i trekning 30. mai av 3 pengepremiar!

 

 

 

(120417)   God påske! 

(310317) Friidrettssesomgen har opna, og første arrangement var Gledesrunde 1, 28. mars på og rundt Atlanten stadion. Her ser du deltakarane like før start.

Resultatlista med og utan tidtaking ser du her

.

(160317)   På Friidrettsgruppa sitt årsmøte 1. mars fekk vi dette styret: Tron Kjønnø (leiar), Ole Birger Ulseth (nestleiar), Henry Opland (kasserar),

 Hege Gjerde (sekretær) og Grethe Leren Kroken (styremedlem)

(160317)  IL NORODD (Hovudlaget) hadde årsmøte onsdag 15.mars, og nytt styre vart vald. Oddbjørn Lomundal (leiar), Helge Kruse (nestleiar),

Linda R. Knudsen (sekretær), Henry Opland (kasserar) og Hilde Haugen (styremedlem). Her ser du bilete av dei flest i styret:

Styret i Hovudlaget 2017.  Foran f.v: Linda R. Knudsen, Hilde Haugen, Helge Kruse, Ann Jorun Sagli, Oddbjørn Lomundal og Henry Opland. Bak f.v: Paul Hole, Steinar Sogn, Jonas Holten og Ketil Solli-Sæther.

(080317) I dag 8. mars, på kvinnedagen, fyller Emil Rødsand 90 år. 5 noroddarar (Harald, Arvid, Gunnar, Henry og Hika) var på besøk på Bergan sjukeheim, der Emil bor.

(050317) Stein Ohr vart gravlagt torsdag 2. mars 2017 frå Frei kirke. Her ser vi brødrene Brynjar og Håvard Takle Ohr framføre "The whole love" i kirka. Freire bilete frå gravferda kan du finne her. Etter gravferda var det samling i Noroddlokalet.

 

(030317) Frå premiedrysset på Friidrettsgruppas årsmøte 1. mars.Fleire bilete finn du her.

Det nye sturet er: Leder: Tron Kjønnø. Nestleder: Ole Birger Ulseth. Sekretær: Hege Gjerde. Kasserer: Henry Opland. Styremedlem: Grethe Leren Kroknes                               

(250217)

 I morges kom den triste nyheten om at Stein Ohr døde i natt. Friidrettsmiljøet i Norodd , norsk veteranfriidrett og idrettsmiljøet i Kristiansund og på Nordmøre har mistet en bauta. Våre tanker går til Wenche, hans sønner Brynjar og Håvard og familien.

(170217) Tradiasjonen tru har Seniorgruppa arrangert årets SKREIKVELD med godt humør! Her ser du 2 av typen, fleire finn du her.

(160217) Friidrettsgruppa har arrangert Hopp utan tilløp i Idrettshallen Kristiansund torsdag 16. februar. Her finn du resultata.

(160117)  Hei, her ser du alle Norodd friidrett sine arrangement for 2017:

16/2 Hopp uten tilløp. Alle aldersklasser.

28/3 Gledesrunde 1

25/4 Gledesrunde 2

02/5 Nordmørsstafetten

30/5 Gledesrunde 3

07/6 Vardeløpet

09/9 Freikollen Opp

(090117) 

 

IL Norodd

Årsmøtedatoar i 2017

TRIATLON: tysdag 14. februar

SYKKEL: onsdag 15. februar

SENIOR: fredag 17. februar (Påmelding!)

SVØMMING: måndag 27. februar

FRIIDRETT: onsdag 1. mars

HOVUDLAGET: onsdag 15. mars

Alle møta startar kl. 19.00 i Noroddlokalet.

Forslag til årsmøta må sendast til dei respektive gruppene.

( 090117)  obs obs. Det første stemnet vårt er i Idrettshallen i Kristiansund torsdag 16. februar kl. 18.00. Der blir det høgde og lengde utan tilløp. Møt opp, resultata tel til veteranstatistikken! 

(090117)  Godt nytt år! Nå er endeleg datoen ag staden for NM banestemne klar, og det er Knarvik 23. - 25. juni, så det er berre å skaffe seg piggar med riktig lengde. Dermed er alle dei viktigaste stemna på plass. Knarvik er ein liten plass nord for Bergen.

(24.11.16) Haustfesten i Seniorgruppa er over, og det smakte gpdt med saltkjøtt og stappe. Feiring av Tron Kjønnø 60 år og Henry Opland 80 år.Nokre usensurerte bilete finn du her.

(19.11.16)  Her kjem viktige datoar du bør merke deg, så kjøp ny kalendar og merk av:

4. - 5. mars 2017: NM innandørs på Nes Arena (som i 2016)

20. - 21. juni 2017: NM banestafettar på Hamar

(31.10.16)  Endeleg er treningssesongen for 2017 i gang, og då startar vi innetreninga i Nordvesthall1. Det blir trening tysdagar og torsdagar frå kl. 19.30 til 20.30, men vi startar med oppvarming ute kl. 19.00. På laurdagar er det styrketrening inne på FosnaFrisk frå kl. 14.00 til 15.00. Men som vi har gjort tidlegare år så startar vi med ein times utetrening frå kl. 13.00. Nytt av i år er at vi må bruke nøkkelkort for å komme inn! Derfor må du møte opp kl. 12.55 eller kl. 13.55 for å komme inn. Vi har berre 2 nøklar, den andre har Damegruppa. Dersom du blir forseinka av ein eller annan grunn, kan du prøve å ringe 906 43 849. Vel møtt til ny sesong!! Treningsprogramm finn du her.

(10.10.16) 

 

 Og DU skal vere med å hjelpe Norodd friidrett å gå med bøsser!! Norodd har tradisjon med å hjelpe til. Det har vi gjort i alle år. Sett av eit par timar på søndag og bli bøssebærar. Vi startar frå Noroddlokalet kl. 14.00. Og etterpå er det kaffi og nysteikte vaflar.  Håpar DU kan komme!  Vi treng omlag 12 gangføre personar.

 

(08.10.16) Tegn tydar på at det snart er haust, for nå er det ikkje lenge før innetreninga startar. Først ute (inne) er FosnaFrisk. Her startar vi laurdag 22. oktober. Så er det Nordvesthall1, der startar vi tysdag 1. november kl. 19.30 (med oppmøte kl. 19.00 for oppvarming ute). På FosnaFrisk kan det bli eit lite problem, vi må nemleg bruke nøkkelkort! Det betyr at vi må møte presis då det berre er nokre få som har kort! Du kan lese meir på treningsprogrammet som du finn her.

(26.09.16)  FosnaFrisk Det nærmar seg innetrening, og første gong er laurdag 22. oktober. Då er det som vanleg start kl. 13.00-14.00 UTE.Så er det timen frå 14.00 til 15.00 inne. Nytt av året er nøkkelkort-åpning d.v.s: vi får eitt kort som vi kan åpne ytterdøra med. Korleis vi skal organisere dette er ikkje heilt klart enno! Men det blir vel ei råd.

(13.09.16) Hei. I kveld var det IDRETTSMERKEtaking på Atlanten stadion, og det var stort sett damene sin tur. Følgjande øvingar vart utført: lengde utan tilløp, kule, 60 m og 3000 m. Her ser vi             Hege Madsen i  lengdegropa.

(03.09.16) Dermed var også vårt sist arrangement ferdig. Freikollen Opp vart avvikla i brukbart ver, men med glatt og våt løype. Dessverre var det også ein liten nedgang frå i fjor. I år var det 4 kvinner og 33 menn i aktivklassen. I fjor var det 6 og 33. Trimklasse i år: 12 stk, i fjor: 8. Heile resultatlista finn du her. Sånn ser vinnarane ut: Benedikte Liepelt og Erik Husby.

 

 

(02.09.16) Tida går fort, nå er det mesta eit heilt år sidan Freikollen Opp vart arrangert sist (5.sep. 15). I morgon er det på'n igjen. Vil du vite meir, kan du klikke deg inn på: www.Freikollenopp.no  Vil du sjå resultata frå i fjor, kan du trykke her.

(28.08.16)  Hei! Gammalt nytt er også nytt så lenge det ikkje har vore publisert tidlegare. Helga 12.-14. august var ein gjeng frå Norodd på NM for veteranar på Modum, og der vart det både gull, sølv og bronse. Det vart spesielt stor feiring av Stein Ohr som tok sin 100.gullmedalje! Ikkje mange som kan måle seg med han. Harald Søbstad har 98. Resultata frå Noroddutøvarane vil du finne her. Her kjem nokre bilete frå NM: 

     
 

   
     
     
     
     

 

(26.06.16)  Ops Ops Endringar!. Tidlegare annonsering at vi kunne vere på Fosnafrisk (Oddbjørn) til ut juli er feil! Det er slutt  NÅ! Og opnar ikkje før 27. august.

Dermed har vi følgjande treningar: Tysdagar og torsdagar kl. 18.00, laurdagar kl. 13.00. Alle med oppmøte på Atlanten stadion. Ingen garderobe! Treningsprogram finn du her.

(23.06.16)  I dag er det Jonsok, og då er det på tide å tenkje på NM for veteranar 12. - 14. august. Sjølve idrettsanlegget ligg i Modum, men vi skal bu i Vikersund - nærmare bestemt på Tyrifjord hotell. Der budde vi sist vi var i Modum for 10 år sidan. Vi stilte då  med 2 stafettlag, og det har vi planar om å gjere også i år. Men samansetjinga blir ei heilt anna. Kanskje blir det i 60- og 80-årsklassane.

(17.06.16)  Hallo- Hallo. Nå er det slutt på bruk av garderober i Idrettslallen - så du må nå skifte og dusje heime! Treninga på FosnaFrisk (Oddbjørn) varar ut juli.

(22.05.16) NM stafettar på Øya stadion 21. og 22. mai."Seniorlaget" i 80-årsklassen sette ny norsk rekord både på 4x100 m og 4x400 m

"Juniorlaget" foran f.v. Geir Aakvik, Tron Kjønnø, Ola Hilstad og Stein Ohr. Bak "Seniorlaget" f.v. Gunnar Eckhoff, Torbjørn Garshol, Henry Opland og Arvid Fjærli.

(20.04.16) Og så er NORDMØRSSTEFETTEN 2016 ferdig, og resultata kan du lese her.

(04.04.16) NORDMØRSSTAFETTEN 2016 på Atlanten stadion tysdag 19. april. Heile innbydinga ligg her.

(15.03.16) Det er ingen grunn til å slutte med treninga, for her får du hjelp av eit treningsprogram laga av Stein Ohr.

(15.03.16) NM for veteranar innandørs i Nes Arena, Jessheim.
   Deltakarane frå IL Norodd friidrett. bak f.v. Ola Hilstad, Tron Kjønnø og Stein Ohr. Foran f.v. Arvid fjærli, Henry Opland og Torbjørn Garshol
   Stafettlaget i 60-årsklassen. Frå v. Ola Hilstad, Tron Kjønnø, Henry Opland og Stein Ohr

(25.02.16) Årsmøtet i Friidrettsgruppa er over, og i styret vart det lite nytt. I staden for Ingjerd Skjelvik som takka for seg etter lang tid som sekretær, kom Kristin Kvalvåg inn. Då ser styret ut sånn: Leiar Tron Kjønnø, nestleiar Ketil Solli-Sæther, sekretær Kristin Kvalvåg og kasserar Henry Opland. Her opnar leiaren årsmøtet. Fleire bilete finn du her.

(19.01.16)  GODT NYTT ÅR! Snart er det årsmøtetider, og her kjem annonsen som sto i Tidens Krav 12.01.16, men som dei færraste her lese. Så det spørs om det har så mykje for seg med annonsar. Her er i allfall annonsen.

(28.10.15) Friidrettssesongen er i gang d.v.s er i gang for fullt. Dei som treng litt hjelp får det frå treninhsprogrammet som Stein O. har laga. Berre sjå her.

(26.10.15) Haustfesten i Seniorgruppa vart avvikla i sømmelege former. Det vart vist film frå Lykke til-aksjonen for 25 år sidan, og Tingvolleikane. I tillegg fortalde gruppeleiarane i dei ulike gruppene om aktiviteten dei driv på med. Saltkjøtt og stappe var menyen med noko attåt. I tillegg kaffi og kaker. Det er bestandig spennande om du er ein av dei heldige i utloddinga av vinster som vi sjølve har hatt med. Mange flotte bilete frå festen ser du her.

(26.09.15) Her er resultatlista til TORVIKBUKT RUNDT 26.09.15.

(31.08.15) Resultatlista frå Flemstubben finn du her.

 

(26.08.15) Freikollen Opp - meld deg på, sjå: www.Freikollenopp.no. Resultatlista finn du her.

(16.08.15) Treningstider hausten 2015:

(29.06.15) NM veteranar 2015 på Finnsnes 26.-27. juni. Her er blomsterdronninga Wenche som fyller 70 år. 

Fleire bilete finn du her og resultatlista her.

(27.06.15) DNB leikane 2015 er avslutta, og alle er nøgde. Her ser du instruktørane, og fleire bilete finn du her.

(10.05,15) Bærre lækkert! Dette er før nokon hadde forsynt seg av spekematen under Freiøya halvlangs.

(08.06.15) Nå er det for seint å melde på til DNB sommarleikar, både for påmeldingsfristen er gått ut og fordi grensa for talet på deltakarar er nådd.

(05.06.15) Vinnarane i juniorklassen til Vardeløpet 2015, Hilde Brennskag og Trym Jordal. Fleire bilete her. Resultata finn du her.

(18.05.15) 17. mai 2015 og Noroddfanen eitt år forseinka!

(16.05.15) Holmenkollstafetten 2015, nr. 3.

(21.03.15) Her er "piggtrådgjengen" som saumfor Skorpa etter piggtråd.

(27.02.15) Frå Seniorlagets årsmøte. Her ser vi den nye og den gamle formannen. Ronny Myrset og Åse Tøsse. Resten av bileta finn du her.

(11.02.15) Norodd friidrett, Årsmøte: Årsmeldinga finn du her.

 

(27.01.15) Klubbkvelden

(19.01.15) Her kjem nytt treningsprogran for januar - mars.

(12.01.15) Snart er det ÅRSMØTE-tider. Berre sjå her:

God jul 2014!

(22.12.2014) Trening i "mellomjula":Lørdag 27. kl. 13.00 - 14.55. Tysdag 30. kl. 18.00 - 19.00. OBS tidspunkt!

(17.12.2014)
 Over 50 unge utøvere deltok på siste fellestrening i Idrettshallen i kveld, torsdag 16. desember. Oppvarming + 3 aktiviteter i sal, bandy, en konkurranse og sprint stod på programmet -  full innsats overalt. Det hele ble avslutta med pizza mm, se bilder. Vi feiret også at Bystyret i dag enstemmig gikk inn for fullverdig friidrettsbane på Atlanten stadion.  (Ann-Mari, også bilder)
 

(13.12.2014)  ETTERLYSING.  Var du og tok bilete av 17.-maitoget i år og fekk med deg bilete av den nye FANA

til Norodd? Til nå er det ingen som har meldt seg, og det er synd. Det var jo premiere med "NY-fana". Har du bilete, kan du sende dei til heop@online.no.

(26.11.2014) Leitar du etter TRENINGSTIDENE for friidrettsgruppa, kan du trykke her.

(05.11.2014) Seniorfesten vart vellukka som du kan sjå her.

(19.10.2014) Det er ikkje til å komme frå at hausten er her, og ein ny treningssesong startar. Stein har i alle år laga ti

l treningsprogram (sprint), og det har han også gjort i år. Du finn det her.

(19.10.2014)  Seniorlaget har oppdatert innbydinga til Haustfæsten. Hær kan du lese heile innbydinga.

(13.10.2014) Ein Drømmedag i Torvikja. I stille og fint solskin, vart Torvikbukt Rundt arrangert. Her er nokre av deltakarane frå Norodd, men 5 mangla.

Den viktigaste personen på biletet er Arvid Fjærli som fekk plakett etter 40-års deltaking. Nytt av året var at dei fleste frå Norodd var jenter/damer frå

Damegruppa. Gratulerar! Resultatlista vil du finne  her.

Bak f.v.:Geir Roesen, Magnhild Fiske, Grethe Linda Sevaldsen, Monika Grønning, Arvid Fjærli, Astri Sjåvik, Ingeborg Sjåvik,Tron Kjønnø, Guro Helen Mørkedal og

Inger Johanne Bjørnø. Foran.f.v.: Marianne Vågan. Marcus og Christian. 

(09.10.2014)

(29.09.2014) IL Norodd hadde den "fysiske" feiringa av 85-års dagen 27. september. Her ser du eit felles bilete (tatt i Nordvesthallen) av alle  gruppene i Norodd. Fleire bilete finn du her.

(29.09.2014)  Hei. Nå er det snart haustfest i Seniorlaget.Les innbydinga her.

(28.06.2014)  Hei. Nå er det slutt på inne/styrketreninga på laurdagar på Fosna Frisk for i sommar. Startar opp igjen 18. oktober!

(28.06.2014) DNB/Norodd si sommarskole på Atlanten stadion 23. - 27. juni. Fleire bilete her.

(22.06.2014) Frå NM veteranar på Askøy 20. - 22. juni 2014. Fleire bilete finn du her. Vil du ha resultata for Norodd, finn du dei her,her og her, men alle NM-resultat ligg her.

(18.06.2014)  Hei, det er framleis rå' å melde seg på i heile dag på DNBs sommarleir.: http://www.deltager.no/DNBIdrettsleker/pamelding

(15.06.2014) Etter ein vellukka "Freiøya halvlangs"-tur 12. juni hos Marit og Ivar, vart det knipsa ein del bilete. Her ser du alle deltakarane (-1). Fleire bilete finn du her.

(02.06.2014)  Tingvollstafetten Tirsdag 27. mai deltok et barnelag fra Norodd i Tingvollstsfetten. De ble nr. 4 av i alt 8 lag. Flott innsats av August Meese, Ingrid Smevåg Gundersen, Ola Gjellan, William Storvik og Lars Gjellan.

(25.05.2014) 3. og siste GLEDESRUNDEer over så nå er det berre å fortsette på eiga hand til neste gong.Her er resultata.

 

Nå er Gledesrundane ferdig for i år, men derfor treng ikkje DU slutte. Fortsett på samme måte så blir du så sprek som bare det! Vi hadde 92 ulike deltakara på dei 3 Gledesrundane. På den siste var det 50, med 26 barn og 24 vaksne. I og med at dette var siste Gledesrunde for i år, vart det trekt ut ein ekstra premie som var ein gåvesjekk frå Danske Bank. Bildet (foto: Ivar Hjelseth) viser vinnaren av Gledesrunde 3, nr. 39 - Ask Fiske Nygård og sjekkvinnar nr. 21 - Marianne S. Gundersen. Elles ser vi nr. 40 - Ole Kristian Pedersen, nr. 37 - Nikolai Gaarde, og bakerst nr. 29 - Pål Strand Rørvik. Med dette vil IL Norodd friidrett takke for denne gongen, og ønsker vel møtt til nye Gledesrundar til neste år.

(25.05.2014)

 

    

(19.05.2014) Det er klart for ny "Freiøya Halvlangs". Her finn du innbydinga, så meld deg på i tide!

(16.05.2014) Norodd har fått ny FANE. Her frå den  høgtidelege overleveringa. Inger Johanne Bjørnå og Henry Opland som gjennom lang tid har jobba med Fanen med god hjelp frå Nils Fiske og Tor Johansen:   

(12.05.2014)  Holmenkollstafetten 2014.

Her ser du stafettlaget til IL Norodd friidrett som klarte 3. plass i klasse 55+ med tida 1.09,59. Vinnaren vart Strindheim med tida 1.09,08 Frå venstre ser du Geir Aakvik, Stein Ohr, Bjørn Klokseth, Per Sigmund Henøen, Johan Aas, Tron Kjønnø, Ola Hilstad, Ole Roald Torsø, Trygve Hauge, Odd Klokseth, Kolbjørn Hjertvik, Arnt Eilertsen, Gaute Bjaanes og Ivar Hjelset. Men før vi kom så langt, var vi innom Lillehammer OL-Quis der vi trefte Ingard Warvik. Her er laget som vann Quisen: Geir Aakvik, Bjørn Klokseth, Ola Hilstad og Per Sigmund Henøen

(07.05.2014) Dersom du er interessert i korleis det gjekk med laget ditt i Nordmørsstafetten, kan du klikke her.

Namna på ungane kan du lese i resultatlista!

        

God   påske

 

(12.04.2014) Det blir Nordmørsstafett 29. april. Innbydinga finn du her.

(12.04.2014) Resultat frå Gledesrunde 2 ligg her.

(12.04.2014) Har du lyst til å trene FRIIDRETT så får du god hjelp her ved å sjå på treningsprogrammet til Stei Ohr.

(26.03.2014) Gledesrunde nr.1 er ferdig, og her ser du nokre bilete frå arrangementet.

      

Resultat/deltakarlista finn du her.

(16.02.2014) Hei. Lurar du på kva som skjer på FRIIDRETTS-fronten i Møre og Romsdal? Då er det berre å trykke her så finn du heile terminlista for heile 2014.

(16.02.2014)

(15.02.2014)

(28.05.2013)

  Gledesrundene er ferdig for i år - her er resultatat, men fortvil ikkje - onsdag 5. juni kan du vere med på Vardeløpet.

For funksjonærane har vi eit eige løp på tysdag 4. juni (Treninga vår denne dagen). Meir om vardeløpet kan du lese  her.

(27.05.2013)  Freiøya Rundt er historie! I år er det Freiøya halvlangs, og det kan du lese meir om her.

(17.05.2013) 

Dette er for aldersgruppa 6 - 12 år, så foreldre/føresette les meir her.

(17.05.2013) Sprinttreningsprogram for 13.05 - 01.07 finn du her.

(28.04.2013) Gledesrunde 2 er her.

(28.04.2013)  Bilete frå Nordmørsstafetten kan du sjå her, og resultatlista ligg her.

(04.04.2013) Kongen er død - lenge leve Kongen! I dag er det gravferda til Hjalmar "Hjallis" Andersen, KongGlad.

(29.03.2013) Nå er 1. Gledesrunde gått av stabelen. Det skjedde 19. mars kl. 18.45 på Atlanten stadion. Løypa var isat og glatt. men likevel fullførte 29 barn og 20 vaksne den 3 km. korte løypa. Neste Gledesrunde er 23. april til same tid.

(29.03.2013) Om ikkje så lenge, dvs. 18. april, opnar friidrettssesongen med Nordmørsstafetten på Atlanten stadion. Heile innbydinga finn du her.

(25.03.2013) NB Etter påske dvs. frå tysdag 2. april endrar dei vaksne treningstider, og Nordvesthall1 er ute. Treningstidene er begge dagane frå kl. 18.00 til kl. 19.30 på Atlanten stadion og garderobe i Idrettshallen. Laurdagar fram til sommarferien er vi framleis på FosnaFrisk frå kl. 14.00 til 15.00, med utetrening ein time tidlegare.

(25.03.2013) Tida går fort og vi må igjen skifte til nytt treningsprogram, denne gongen for april og halve mai. Komponisten er Stein Ohr, og du finn det her.

(14.03.2013)  Hovudlaget har halde årsmøte, og Oddbjørn Lomundal er attvald som leiar. Nestleiar er Stein Ohr, også det attval. Heile årsmeldinga kan du lese her.

(15.02.2013)

   Skreikvelden er klar, innbydinga ligg her. NB! Årsmøtet i Hovudlaget utsett til onsdag 13.mars.

(10.02.2013)  Harald Søbstad med "harem" i Stavanger. Årsmeldinga finn du her.


(01.02.2013) Viktige datoar: 6. februar - Årsmøte i Friidrettsgruppa. 6. mars - Årsmøte i Hovudlaget. 8. mars - Skreikveld med årsmøte i Seniorlaget.

(17.11.2012) Treningskveld i Friidrettsgruppa:

(12.11.2012)  Seniorhaustfesten/mimrefest:

  

(Foran f.v.: Henry Opland, Arnt Eilertsen, Stein Ohr, Kåre Ragnar Dyrseth og Øivind Olsen.

Bak f.v.: Ola Hilstad, Ola Bræin, Trond Myrhaug, Rolf Østigaard, Per Hannaseth, Julius Loennechen, Helge Kruse, John Arnfinn Røst, Grethe Aasprong Eckhoff, Øyvind Thorsø, Leif Erik Meese, Henry Larsen og Finn Meese.) Nokrefleire bilde finn du her

(08.10.2012)

(24.08.2012) 2xEM-Harald Søbstad kjem attende frå konkurransen der han vann både 10-kampen og høgde.

Her finn du nokre fleire bilete.

(15.08.2012)  Her kjem nokre bilete frå den høgtidelege opninga av Noroddløypa  14. august.

(12.08.2012)  Hugs opninga av Noroddløypa tysdag 14. aug. kl. 18.00 ! 

(12.08.2012) Frå gravferda til Odd Aae fredag 10. august i Nordlandet kirke.

     

Kransen frå Norodd friidrett - og Stein Ohr som heldt minnetale ved båra.

(01.07.2012)  No er det slutt - med garderobar for i sommar, både i Idrettshallen og på Fosnafrisk, men fortvil ikkje.

Det blir trening i heile sommar med trenarar for dei yngste kvar tysdag og torsdag mellom kl. 1800 og 1900. Også laurdagar

er det trening. Då er det oppmøte på Atlanten Stadion kl. 1300 - ferdig påkledde for trening ! Hjelp til sprinttrening finn du her.

Også andre enn Norodd-medlemar kan møte opp og trene.

(17.06.2012) Her ser du den nye Sundbåten Framnæs med redar, tannlege og noroddmedlem Trond Myrhaug.

(16.06.2012) Endeleg vart vi ferdig med Norodd-løypa i Folkeparken. Det skjedde i dag kl. 15.10 !

Her ser du to av gamlekara som deltok heilt til slutt: Arvid Fjærli og Henry Opland.

   

(12.06.2012)

 

Her er Freiøya Rundt-gjengen 2012 med medhjelparar. På grunn av få deltakarar, sprang kvart lag

berre halve løypa og stoppa då vi møttest borte ved Bolgavatnet. Etterpå var det bading, og kos i Naustet

på Viken gard med god mat og drikke, og diplomutdeling ! Her finn du fleire bilete frå Stafetten.

(10.06.2012)  Betre og betre for kvar dag - no er det berre ein laurdag att, så er Norodd-løypa ferdig !

(08.06.2012) Nå er Vardeløpet for 2012 over, og her er resultatet.

(04.06.2012) Hugs Vardeløpet onsdag 6. juni kl. 18.00/19.00. Påmelding 1 time før start.

f.v. Arnt Eilertsen, Magnhild Fiske, Oddbjørn Lomundal og Henry Opland  (Foto: A. Tøsse)

(29.05.2012)  Det er framleis liv i dugnadsgjengen i Noroddløypa i Folkeparken.

Her er frå arbeidet pinsaftan. Alle treng ein matpause, med Ingjerd som kokk !

(22.05.2012)  OBS .. OBS .. OBS: Vardeløpet 6. juni og Freiøya rundt tysdag 12. juni.!!!

(21.05.2012) Dei 4 store stafettløparane frå NM for veteranar på Jessheim

19. - 20. mai.

F.v. Harald Søbstad, Gunnar Eckhoff, Arvid Fjærli og Henry Opland. (Foto: T-E.T)

(05.05.2012) "Norodd-løypa" i Folkeparken blir stadig lengre og lengre. I dag var ein stor gjeng av arbeidslaget hass Oddbjørn i aksjon. Omlag 200 m er ferdig av ca. 600 m. Dermed står det att mange manntimer før heile løypa er ferdig. Har du tid, ta kontakt med Oddbjørn! Her er nokre bilete frå i dag.

(01.05.2012)  Hurra, nå er det mai.... Og dermed får du eit nytt treningsprogram her.

(20.04.2012) Nordmørsstafetten 19. april er over, med 19 lag. Her ser du resultatlista.

(07.04.2012) God Påske  med nytt treningsprogram for april.

(31.032012) Innbydinga til Nordmørsstafetten finn du her.

(15.03.2012)  På årsmøtet til Hovudlaget vart Oddhjørn Lomundal utnemnd til Æresmedlem. Her er han saman med Helge Kruse (t.v.) og Stein Ohr(t.h.).

(05.03.2012)  Prisutdelinga på Friidrettsgruppa sitt årsmøte 29.februar.

Foran f.v. Jørgen Stigsrud (beste gut), Ingeborg Fossland (beste jente). Bak f.v. Odd-Egil Stokke (Ja-pokalen) og Ivar Hjelseth (beste veteran)

Det nye styret = det gamle, og du finn det her. Fleire bilete her

(25.02.2012)       Seniorgruppa sitt årsmøte med skreikveld 

(21.02.2012)  Hei alle saman.Nå må de vere flinke til å møte på ÅRSMØTET i Friidrettsgruppa

onsdag 29. feb. kl. 1900 i Noroddlokalet ! I dag er Kongen 75 år, gratulerer.

(15.02.2012) Og her er invitasjonen frå Norodd Senior. Meld deg på !

(06.02.2012)  Viktig melding: Skreikveld fredag 2. mars       

(03.02.2012)  Hei, dette er ei viktig melding for operagarderobistene.  Les meldinga HER.

(29.01.2012) Hei. Nå kan du finne nytt treningsprogram i sprint for februar/mars her. God  fornøyelse !

(19.01.2012)  Operagarderobelista ligg her.

(13.01.2012)  Det er ein feil på Heimesida !

<
teller
t;>

(01.01.2012)   Godt nytt år !

(11.11.2011) Restar av Noroddantrekk til sterkt reduserte prisar ! 

 Type  XL  L  M  S  Pris
 Jakke, overtrekk  2      2  800
 Bukse, overtrekk      2 m/for  3  600
 T-skjorte, dame  1  1  1    350

(01.11.2011)  Liker du friidrett og er sprinter kan du få god hjelp av å bruke dette treningsprogrammet som du finn her.

(17.10.2011)  Haustfesten til Seniorlaget er her !!

(15.10.2011)

 

(14.10.2011) Hei, her kan du finne resultata frå Torvikbukt Rundt 2011. Robert Sørlie, Valsøyfjord IL  (Foto: Tøsse)

(27.09.11)   Her kan du laste ned heile invitasjonen til Torvikbukt Rundt 2011.

(24.09.11) Første påminning: Seniorfesten er 4. november !!!!. Du som er i "senioralderen" sett av denne kvelden til FEST.

(24.09.11) Nå er tidspunkta klare for innetrening.  På FosnaFrisk  (Oddbjørn) frå 15. oktober: Utetrening 1300 til 1400. Innetrening: 1400 til 1500. Her må du ha reine og tørre sko og tørr treningsdrakt.  Nordvesthall1 kvar tysdag og torsdag frå 18. oktober kl. 1800 til 1900. Garderobe er i Idrettshallen.

(16.10.2011)  Stolt prisvinnar Hika Kazinic, vinnar av Frivillighetsprisen, her flanker av Oddbjørn Lomundal t.v. og Stein Ohr. Utdelinga skjedde i Nye Festiviteten fredag 9. september. Gratulerar!!!

(11.10.2011) Det er ingen grunn til å slutte treninga fordi om september er komen! Her får du treningsprogram for september og oktober.

(11.10.2011) Den største troppen på lenge, om nokon gong, har vore i Drammen i NM for veteranar.Men medaljehausten var ikkje like bra, så det er ikkje bestandig at kvantiteten som gjev flest medaljar. Tilsaman kom vi heim med 1 gull, 7 sølv og 6 bronse. Dermed har vi 217 gullmedaljer til saman. Her finn du resultata for Nordmørsdeltakarane.   Du kan her også finne nokre bilete frå NM med "noko attåt".

Her er stafettlaga i Drammen. Bakre rekke "ungdomslaget" i 50-årsklassen. F.v. Stein Ohr, Tron Kjønnø, Geir Aakvik og Johan Aas. Første rekke f.v.: Emil Rødsand, Harald Søbstad, Arvid Fjærli og Henry Opland

(04.07.2011)  Det er ingen garderobar i sommar. Oddbjørn har stengt på laurdag og Idrettshallen er stengt alle kveldar, dermed må du skifte heime. Trening må du likvel drive på med. Her har du sprintprogramm for heile sommaren.

(11.06.2011) Stafetten Freiøya Rundt 7. juni 2011.

Omlag 20 personar var med i naustet på Viken Gard, men berre 11 personar var med å sprang. Vi delte oss i to lag på 5 og 6 personar. Nytt av året var at vi skulle springe på idealtid dvs. tida frå forrige gong pluss eit ukjent min. i tillegg. Kor stort tillegg vart trekt ut etter at alle var i mål. Dermed var det ikkje sagt at det laget som kom først i mål var vinnaren. Bestelaget sprang på 1.34,5 medan sistelaget bruka 1.38,3. Dermed kom sistelaget nærmast idealtida på 1.50,0.  Etter ein kjapp dukkert, var det servering av spekemat og diplomutdeling. Fleire bilete finn du her.

(11.06.2011) 

(05.06.2011)

Jørgen Stigsrud (G13) og Ingeborg Oline Fossland (J12) er tatt ut til snøballkaste-konkurransen i forbindelse med Bislet Games Jørgen på 13 år har kastet hele 63,05m i liten ball og Ingeborg 12 år kastet 43,89m og de er dermed blant norges beste. Bildet er fra KM i Molde sist helg og viser lørdagens pallplasseringer i andre øvelser. Fra venstre Ingrid Elisabeth Fossland (nr 2 i høyde J12), Jørgen Stigsrud (nr 2 i diskos og 3 i spyd) og Ingeborg Oline Fossland (nr 3 på 60m). I disse klassene var det stor deltagelse med bla 10 stk i høyde og 15stk på 60m.

 

(05.06.2011) Dei nye Gullgutane frå NM stafettar i Drammen helga 28.-29. mai. Her vart det gull både på 4x400 m og 4x100 m.

Norodd friidrett har igjen vore ute og sanka medaljer. Denne gongen var det NM stafettar i Drammen 28. og 29. mai. Det var ikkje all verden med konkurranse, men det gjeld å stille opp!! Laget vårt er i eldste laget, med ein gjennomsnittsalder på over 79 år – yngste 75 år og eldste 84 år. Neste år treng vi ein ny 80-åring for å still lag i klasse 80 år, så dersom det finnes ein eller fleire godt brukte 80-åringar, så meld deg på! På bildet ser vi frå venstre: Arvid Fjærli, Henry Opland, Emil Rødsand og Harald Søbstad.

(19.05.2011)  Har du venta på Treningsprogrammet for mai så har du det her.

(18.05.11)  Her er vinnarane av Holmenkollstafetten klasse 55+

Bak frå venstre: Anders Tøsse, Ivar Hjelseth, Leif Petter Gjerde, Gaute Bjaanes, Odd Elvanes, Helge Råket,  Bjørn Fiske, Kolbjørn Hjertvik og Stein Søbstad. Foran frå venstre: Henry Opland, Geir Aakvik, Odd Aae, Tron Kjønnø og Kjell Smevåg (Vinnartid: 66,37). Fleire bilete finn du her.

(12.04.11)  Nordmørsstafetten er her

 

(30.03.11)  Den utsette Gledesrunden 29. mars blir, om veret tillet det, arrangert tysdag 5. april til vanleg tid.

(30.03.11) Er du ein av dei mange som har tenkt å bli god i FRIIDRETT, kan du få hjelp av det nye

 treningsprogrammet som Stein Ohr har laga for april. Men er du nybegynnar, bør du nok redusere krava i programmet litt.

Programmet er nok mynta på dei som har halde  på ei stund. Her finn du det !

(29.03.11)

(14.03.11)  Hei du der! Nå er det akkurat tid til å melde seg på som funksjonær til TOPPIDRETTSVEKA 2011.  Her har du linken til toppidrettsveka: www.toppidrettsveka.no der du finn skjema for påmelding, men hugs å skriv IL Norodd friidrett som lagstilhørigheit.

(14.03.11) Seniorgruppa har halde sitt årsmøte der Åse Irene Bakken Tøsse vart attvald for nok eit år. Wenche Stensvold, ex syklist, heldt eit interessant kåseri med fine bilet frå si karriere som syklist, og sin kreftsjukdom.  Etter årsmøtet var det skreikveld, men dessverr uten det beste - nemleg lever! Her ser du nokre av bileta frå festa.

(02.03.11) Det nærmar seg vår og dermed startar friidrettssesongen. Men det er ennå noko tid att, så viss du ikkje har fått hjelp til treninga kan du få det her. Stein Ohr har laga nytt treningsprogram for mars. Stein Ohr, Ivar Hjelseth og Tron Kjønnø reiser snart til EM i Gent i Belgia. (Fleire byar i Belgia !) NB. Programmet her er mynta på dei som har trena ei stund!

(15.02.11)  FRIIDRETTSKORTET er noko alle utøvarar frå 13 år og ut senior må ha. Det har Norges Friidrettsforbund bestemt, og fordi Norodd er medlem i NFIF må også våre utøvarar som skal konkurrere på bane  (også trening) følgje. For veteranar er dette frivillig. Det viktigaste med Friidrettskortet er forsikring på reise og i konkurranse. Vil du vite meir kan du gå inn her.  www.friidrett.no/friidrettskortet.

(09.02.11)    Veteranane i Norodd friidrett har  igjen  vore på medaljefangst. Ikkje mindre enn 7 gull, 6 sølv og 5 bronse vart det.

Det kunne sikkert ha blitt endå fleire om ikkje to av utøvarane våre måtte melde pass på grunn av sjukdom.

NM veteranar innandørs gjekk føre seg i Stangehallen ved Hamar. Her kan du sjå nokre av utøvarane i aksjon.

  (31.01.11)

                     

(08.01.11)  Treng du hjelp til å trene FRIIDRETT, så kan du få det her. Stein Ohr har laga nytt sprintprogram  for 

             januar og februar. Det blir bruka av alle sprintarar i Norodd  frå 15 år til 80 år, med litt tilpassing.

(22.12.10)     God Jul - Godt Nyttår ! Alle sammen.

(31.10.10)  Seniorgruppa har  hatt sin tradisjonelle haustfest, og her kan du sjå nokre usensurerte bilete.

(21.10.10) Treningsprogram i SPRINT finn du her.

(18.10.10) Haustfest i Norodd Senior.

 

(12.10.10)

 

(02.10.10) 
 

 Norodd hadde ansvar for kuleøvingane under UM i Molde 3. - 5. september.  Her er gjengen første dag: f.v. Ingjerd Skjelvik, Stein Ohr, Gunnar Eckhoff, Hika Kazinic, Odd Aae og Henry Opland

(19.09.10)  Hausten er her og vi skal begynne innetrening hos Oddbjørn, med styrke og spenst. Men det blir først laurdag 2. oktober.

Du bør møte opp kl.13.00. Første time er ute, andre time inne. Inne må du bruke lang og tørr treningsdrakt samt reine sko.

(17.09.10)    Her er nokre bilete frå gravferda til Wollan i Nordlandskyrkja.

(14.09.10)  

 Vår Grand Old Man og stiftar av IL Norodd, Erling Wollan, er død, 98 år.
 

 

 

 

 

(14.09.10)  

 

 

(14.09.10)  Treningsprogram for sprintarar for september og oktober finn du her.

(14.09.10) 

 

 Har du bruk for treningsdrakt/T-skjorte med Noroddfargane

Kan du klikke her.. Berre nokre få att, så den som kjem først

til mølla.....  Send e-post/SMS

 Dame

(20.08.10) Norodds friidrettsveteranar har nyleg vore i Florø på NM og gjort det ganske bra: 6 individuelle gull og 1 på 1000 m stafett. Og           her er laget: 1.et. Harald Søbstad, 2. et. Gunnar Eckhoff, 3. et. Arvid Fjærli og 4. et. Henry Opland. Gular vart nr. 2.  Resultatlista for    Norodd-deltakarane og fleire bilete finn du her.

(15.06.10)  Stafetten FREIØYA RUNDT er AVLYST!

(07.06.10) Skal du trene FRIIDRETT i sommar så finn du eit sabla godt treningsprogram her, laga av Stein

(17.04.10)   Hei!  Sett av kvelden 17. juni - då spring vi stafett rundt Frei !! Bli med, det er GØY!! Innbyding 

(06.04.10) Nytt tidsskjema for NORDMØRSSTAFETTEN ligg her.

(30.03.10)  Vinteren har gått fort så det er tid for nytt treningsprogram. Det finn du her.

(27.03.10)  Her finn du Nordmørsstafetten.

(24.03.10)  På årsmøtet i Hovudlaget 24. mars vart Oddbjørn Lomundal (t.h.) attvald som leiar. Her gir han Gunnar Eckhoff, som nå går ut av styret, blomar, etter å ha vore sekretær i mange år.

(12.03.10)  Skreikvelden med innlagt Æresmedlemutdeling gjekk av stabelen 12.mars. Her er nokre bilete

(07.03.10)   Nytt styre i Friidrettsgruppa her og bilde

(02.03.10)  Påminning om årsmøtet i Friidrettsgruppa kl. 1900 i Noroddlokalet onsdag 3. mars. Møt opp og ver med på diskusjonen om treningsavgift/ikkje treningsavgift og konsekvensane av det. For dei aktive kan det føre til at ALLE må betale sine startkontingentar.  Det blir servering av kaffi og noko å bite i. Vel møtt. NB. Også tinging av Nye treningsdrakter.

(26.02.10)

   Hei, er du gamal nok til denne kosten (35 år) og medlem av Norodd, kan du lese meir her   

(04.02.10)  Operagarderobevaktliste finn du her.

(03.02.10)

    

(03.02.10) Treningsprogram for februar til mars

                                                                                       Programmet finn du her

(28.01.10)

     

   Til alle noroddarar :        

Treng du ny Overtrekksdrakt så er tida inne nå til å bestille. Friidrettsgruppa er  i gang med å ta opp bestilling slik at vi kanskje får dei til Holmenkollstafetten 9. mai. Prisen sist vi kjøpte jakke og bukse med for omlag 900 kr.

Ver rask, oppgi størrelse - S - M - L - XL ....

Send epost til heop@online.no eller SMS 90643849

                
 

 

(16.12.09)  The Grand Old Man Erling Wollan - fleire bilete her

(15.12.09)  Her er ein del av  deltakarane frå Norodd + Jon I. Håbrekke gjekk/jogga Atlanterhavstunnelen på langs søndag 13.des.

Diplomen som alle noroddarar fekk + nokre bilete finn du her.

     

(08.12.09)

  

 

(15.11.09)

 

 

 

(10.11.09) Norodd feirar seg sjøl på Atlanten 7. nov. Her ser du deltakarane samla etter at Svømmegruppa svømte ein time,

friidrettsfolket sprang ein time og syklistane sykla i ein time. Svømmegruppa vant samanlagt. Til sist var det samla marsj inn

på Skøytebanen til sosialt samvere med pølser, brus/kaffi/buljomg. Fleire bilete finn du her.

 

 

(27.10.09) Nytt sprinttreningsprogram laga av Stein Ohr finn du her.

 

 

(27.10.09) Røvarkjøp

 
Er du interessert i ein slik gensar til 100 kr.har du sjansen nå. Gensaren er i Norodd sin gule farge, og med IL Norodd friidrett på ryggen. Elles er det litt reklame foran og på ermene, derfor kan vi tilby han så rimeleg. Dei som vil kjøpe gensaren må prøve seg fram til riktig størrelse på treninga. Dersom du ikkje er på trening, kan du likvel skaffe deg gensaren ved å kontakte Friidrettsgruppa på e-post heop@online.no.

Men gjer det snart !!

 

(26.10.09) Snart fyllar NORODD 80 år, og vi feirar dagen 7. november. Meld deg på snarast !!!!!

 

 

(22.10.09) Bilder frå Seniorlaget sitt haustmøte fredag 16. oktober 2009.

Her har vi Sykkelgruppas siste Norgesmeistar; Jon Magnus Larsen,  i klasse M14 saman med Helge Kruse.

Fleire bilde finn du her.

 

(14.10.09)

   

 

 

(02.10.09)Barne- og ungdomsgruppa melder: Etter haustferien startar vi treninga inne i Idrettshallen på Atlanten. Treningstida blir

tirsdagar kl. 17.00 til 18.30. Husk innesko !! Dette seier Ann-Mari.

 

(30.09.09)

Torvikbukt rundt lørdag 10. oktober 2009

Heile innbydinga finn du her.

(02.09.09) Takk for den fine responsen til deltakinga i Norodd si oppstarting av treningsgrupper i friidrett. Interessa for

å delta har vore stor, og for gruppa 7 - 12 år så stor at det er sett

 

 stopp for inntak av fleire deltakarar. For dei over 12 år er det ennå plass !

 

Gutta Boys deltakarane i NM veteranar i friidrett i Moss 21. - 23. august: Øyvind Wæraas, Hika Kazinic Odd Aae, Stein Ohr. Bak f.v.: Emil Rødsand, Harald Søbstad, Ole Roald Torset, Aure, Arvid Fjærli, Henry Opland.   Resultat: 7 gull, 2 sølv og 5 bronse. Resutata til Norodd finn du her.

  

 

 

(19.08.09) Sånn såg det ut første kvelden på den nye Noroddtreninga:

 

 

 

(18.08.09)   No er vi i gang på Atlanten stadion, berre sjå her:

 

 

(10.08.09)  Takk til alle frå Friidrettsgruppa som var med og hjelpte til under Toppidrettsveka!!!

(06.08.09)  

 Denne karen har igjen deltatt i VM for veteranar i Lahti i Finland og delteke i 10-kamp der han vart nr. 4, og i høgde; her vart han nr. 2. Enkeltresultata finn du her.

 

(07.07.09)  Sjå her: Har du tid til å ofre laurdag 8. og søndag 9. august  til å vere funksjonær ved Toppidrettsveka2009 her i byen. Du hjelper arrangørane, samstundes som du skaffar pengar til Norodd. Siste nytt: Berre 8 frå Norodd er påmeldt til nå, 43 frå heile Kristiansund ! Du må melde deg på snarast til www.toppidrettsveka.no eller sende e-post til heop@online.no

 

(05.07.09) Sjølv om det er sommar, må ein trene. Derfor har Stein Ohr laga til eit treningsprogram for sprintarar, som gjeld heile sommaren. Det finn du her.

 

(30.06.09)  UPS: Siste laurdagstrening hos Oddbjørn var 27. juni. Vi startar opp etter sommaren.

I mellomtida møtast vi på Atlanten Stadion kl. 1400.

 

(20.06.09)  Stafettlaga som sprang Freiøya Rundt 9. juni. Fleire bilder skal komme her.

Foran f.v.:Grete Sevaldsen, Inger Aarsund, Oddbjørn Lomundal, Geir Aakvik og Ivar Hjelset.

Bak f.v.: Inger Bjørnå, Stein Ohr, Hika Kazinic, Geir Roesen, Kristin, Ole Vik, Arvid Fjærli, Odd Aae, Kjell Smevåg og Henry Opland.

(31.05.09)  NM stafettar for veteranar i Strandebarm. 2 gull !!!  Fleire bilde her.

 

(31.05.09) Freiøya rundt med invitasjon og påmelding ligg her

 

(21.05.09)  9. juni 2009 !!!!!!!  Då skjer det ! Med joggesko. Og kanskje badebukse.

 

(20.05.09)  Holmenkollstafetten 2009

Resultat nr. 2 med 65.48 som er 2 min 9 sek dårlegare enn i fjor. Fleire bilete finn du her.

 

(06.04.09)  Innbyding til NORDMØRSSTAFETTEN finn du her.

 

(03.04.09)  Leiarane i Idrettslaget Norodd: foran Oddbjørn Lomundal (Hovudlaget), fv. Erling Mese (forretningsførar noroddhuset),

Terje Kvis (Svømmegruppa), Jan Frode Helmersen (Sykkelgruppa) og Ole vik (Friidrettsgruppa)

  

 

(03.04.09)  Det er blitt april og det gamle trenngsprogrammet utbrukt. Men det er ikkje noko problem så lenge vi har Stein Ohr.

Han lagar stadig nye program for sprintarane.

Nå er det spesielt Holmenkollstafetten som står for døra, og det preges programmet litt av. Her er det.

 

 

(24.03.09)

 

 

(02.03.09) 

(10.02.09)

 

(04.02.09)  Obs -- Obs -- Obs

På grunn av vinterferien i veke 9 blir årsmøtet i Hovudlaget flytta frå onsdag 25. februar til onsdag 4. mars

 

 

(04.02.09)  Det er aldri for seint å begynne å trene, men dette programmet som Stein har laga for februar og mars er helst for dei som har trent ei stund.

Sjøl om du er utrent, kan du godt bruke ein del av dette programmet, men då må du hugse å redusere både intensitet og treningsmengde. Programmet finn du her.

 

(15.01.09) Oversikt over Årsmøta i IL NORODD 2009:

 

 

(23.11.08) Her er vår alles kjære Stein Ohr som nettopp har fylt 60 år. Her saman med 60 roser frå Friidrettsgruppa. Stein til venstre!

 

 

Fleire bilde finn du her.

(29.10.08)  Norodd senior fylte 50 år 24.oktober. Her ser dykk deltakarane på festen.

 

Fleire bilete frå festen finn du her.

 

(09.08.08) 

Dei sju muskuterane som fullførde banemaraton på Atlanten stadion 7. oktober.

f.v. Anders Tøsse, Leif Feøy, Leif Eriksen, Helge Fugelseth, Tormod Hansen, Bård Rødde og Inge A. Haugen.

Fleire bilde finn du her

 

 

((18.08.08)  16 gull  6 sølv  3 bronse !

Dette vart resultatet av medaljehausten i NM for veteranar i Tønsberg 15. - 18. august.

Resultata finn du her, men bilda finn du her

(06.06.08) Det er ingen grunn til å slutte med treninga fordi om det er sommar. Stein har laga til  treningsprogram for sprintarar til langt ut i august.

 Programmet finn du her  

 

(05.06.08)  Stafetten Freiøya rundt finn du her.

 

(25.04.08)  Nordmørsstafetten vart arrangert i går, og resultata ser du her.

 

(020408)  Treningsprogram for April og Mai ligg her. Det er laga som vanleg av Stein Ohr.

 

(050308) Foreløpig terminliste for FRIIDRETTSKRETSEN kan du lese her.

 

(030308)  Norodd nådelaus i Norden - kom heim frå Island med 9 gull!

Her er gjengen + Hedvig Søbstad som var i Reykjavik og sanka medaljar i Nordisk Veteranmeistarskap innomhus i Laugardalshöll. Til saman vart det 9 gull og 2 sølv.

 Den mestvinnande vart Harald med 3 gull og 1 sølv. Ikkje langt etter kom Stein med 2 gull individuelt og 1 gull i stafett. Resultata i klassane Norodd deltok i finn du her.

 

(12.02.08)  Nytt treningsprogram for sprintarar for perioden februar  - -mars finn du her. Det er sjølvsagt laga av Stein Ohr som tidlegare.

 

(31.01.08)  På første NORODD-trimmen møtte det opp 31 deltakarar. Ikkje verst !!

Trimmen startar kl. 1800 kvar siste tysdag i månaden, neste gong blir altså 26. februar. Løypa på ca. 3 km går på Atlanten og i Folkeparken. Møt opp !!

God Jul  Godt Nytt år

(18.11.07) 

Ekstra årsmøte i Hovudlaget

                             tysdag 4.desember 2007 kl. 2000.

                             Sak: Gi Husstyret løyve til opptak av lån.

 

                            Styret.

 

(15.11.07)  Sissel har arrangert idrettsdagar for treningsgruppa si (og Eirik). Her finn du fleire bilde derifrå.

(13.11.07)  Løperjentene til Sissel spring vidare. Her er det dei trenar på.

(13.11.07)  Her er ei glimt frå innetreninga vår på laurdagar på Fosna.  (17.10.07)  5 personar fullførde maraton på Atlanten stadion i går kveld. Her er dei.Frå venstre: Leif Eriksen, Bård Rødde, Anders Tøsse, Inge Asbjørn Haugen og Tormod Hansen. Her er fleire bilde.

(09.10.07)

 

(

(26.09.07) Tida har gått, og nå er det blitt haust. Dermed startar ein ny treningssesong. Stein Ohr har igjen laga program for sprintarane i Norodd, og det finn du her.

 

(17.09.07)  NYE TRENINGSTIDAR 

Då vi ikkje fekk brukbare treningstidar i Idrettshallen, har vi nå frå 1. november fått trening inne i NORDVESTHALL1 tysdagar og torsdagar kl. 1830 til 1930, begge dagane. HER KAN DU TRENE MED PIGGSKO! På laurdagar kl. 1500 - 1600 på FosnaFrisk hos Oddbjørn. Her må du ha på deg langbukser og tørre og reine innesko. OBS.Ingen garderobe i Idrettshallen laurdagar !!

(09.09.07)

Hurra !! Norodd har fått sin første

Verdensmeister i dag.

Harald Søbstad, 75 år, vart verdensmeister i høgde, med eit hopp på 1,42 m.

 

Dette var under VM for veteranar i Riccione Italia der har vart nr. 4 i 10-kamp.

 

I tillegg til høgde der har vart nr. 1 så vart han nr. 3 i tresteg.

 

Bra gjort Harald

(31.08.07)  

  

(29.08.07) Sissel har igjen laga nytt treningsprogram til jentene - berre sjå her.

   

(09.08.07) Det er lenge til 29. februar 2008, men likvel er invitasjonen til Nordisk Veteranmeisterskap på ISLAND komen. Du finn han her.

(01.08.07) Veteranserien per 1.august 2007 ligg her.

(31.07.07) Her har vi sjefsdama Sissel som er sjetstrenar for 25-30 andre damer. No har ho laga nytt treningsprogram som du finn her.

 

(31.07.07) Kem er denne gjengen , kor og når er bildet tatt ?  Gi tilbakemelding !  Stein påstår at det manglar ein person på bildet. Veit du kem det er ? Du kan svare ved å bruke "Tilbakemelding"

 

(23.07.07) Noroddrekordar for -kvinner- og -menn-.

(18.07.07) Ein av Norodd sine eldste medlemar, Ludvig Williamsen, fylte  90 år på tysdag 17. juli. Ein gjeng av eldre noroddmedlemar var og besøkte han på Barmannhaugen. Dei ser du her.

   

 

(02.07.07) Helga 27. juni - 1. juli var to noroddveteranar i Aarhus i Danmark på Nordisk Veteranmesterskap. Dei to var Odd Aae og Henry Opland. Resultat og fleire bilde finn du her.  Fint baneannlegg, ikkje sant ?

 

(27.06.07) Også om det er sommarferie må ein trene, og Stein har laga eit program for sprintarar, som varar heile sommaren.  Trykk her.

(19.06.07) Her ser du sommaravslutninga til Friidrettsgruppa på Viken gard med stafett rundt Freiøya og god mat og drikk etterpå. Bading vart det også tid til for nokre. Fleire bilde finn du her.

(18.06.07) Ein del av noroddveteranane var på Askøy utafor Bergen 15. - 17. junifor å delta i NM for veteranar. Her ser du gjengen, og resultata finn du her.

(05.05.07) Det er blitt MAI, og for den som vil bli god i print vil få god hjelp ved å følgje treningsprogrammet til Stei.                Og det ligg her.

Her er holmenkollgjengen som vann klassen sin. Fleire bilde finn du her

(02.05.07) Skal du vere med å springe HOLMENKOLLSTAFETTEN ?  Det blir buss til Oslo, og Ivar har sett opp denne kjøreruta som du finn her.

(02.05.07) Nå er PÅSKEN slutt !!!!!!

(29.03.07) Snart er det april, og Stein har laga nytt sprintprogram som du kan finne her.

(26.03.07) Endeleg er styret i Friidrettsgruppa fulltallig. I kveld fekk vi styreleiaren på plass. Det vart Kurt Eilertsen (biletet).    Resten av styret finn du her.

(13.03.07) Innbydinga til Nordmørsstafetten finn du når du klikkar her.

(09.03.07) Stein har laga nytt treningsprogram i sprint for perioden februar-mars.  Programmet ligg her.

(09.03.07) Nytt årsmøte i Friidrettsgeuppa 26. mars kl. 1900 i Noroddlokalet (arkivet).

Sak: Val av styreleiar.

(28.02.07) Norodd Hovudlaget har nått nytt styre. Sjå her.

(18.02.07) Gratulerar med 95-årsdagen ! Her har vi den einaste gjenlevande av stiftarane av IL Norodd 12.11.29.                       Erling Wollan feira bursdagen med stor festivitas heime hos seg sjøl 18. februar.

  

(31.01.07) Treng du ny treningsdrakt til sesongen, har du sjansen. Sissel H. driv akkurat nå med å ta opp bestillingar.                 Men ver rask !!

(31.01.07)  ÅRSMØTE. Friidrettsgruppa har sitt Årsmøte måndag 12. februar kl. 1900, ikkje i medlemslokalet. men i Caroline/Goma. Alle medlemar - møt opp !! Har du ting du vil ta opp på Årsmøtet, så ta kontakt med leiaren Geir.

(14.01.07) Kva med nyttårsforsettane ? Held du fortsatt koken og gjerne vil trene meir ? Då kan du få hjelp av Sissel som trenar omlag 30 jenter i ulik alder. Programmet ligg her.

GODT NYTT ÅR !

Idedugnad - les meir her

(19.11.06) Kunne DU tenke å springe i 24 timar ? Det kan Anders Tøsse frå Norodd ! Han skal nemleg til Oslo/Bislet 9. desember for å gjere akkurat det. God fornøyelse, og lukke til !

(08.11.06) Trass i sterk vind og sur nedbør, vart deat gjennomført ein historisk BANE-maraton på Atlanten stadion i Kristiansund i kveld. 3 løparar fullførte heilmaraton med over 100 rundar på banen. I tillegg var det fleire som sprang halvmaraton, 10000 m, 5000 m og 3000 m. Bilder frå seansen kan du finne her.

(05.11.06) Her kan du sjå resultata frå Seniorgruppas haustfest, men då må du trykke her.

(04.11.06) Liker du å trene FRIIDRETT så kan du her finne eit treningsprogram for løp. Det passar for dei som har litt bakgrunn frå før. Programmet er laga av Norodd sin sprinttrenar i alle år, Stein Ohr.

(24.10.06) Hei. Er du jente og likar å trene,har du kanskje bruk for å lese meir her.

(24.10.06) Vil du vere med å springe MARATON på atlanten stadion ? - eller kanskje berre 3000 m eller endå kortare. Meir om dette kan du lese her.

(23.10.06) Er du interessert i KONKURRANSEREGLANE i friidrett for Veteranar, kan du lese meir her

Damene i Odense

(21.10.06) Treningstider for Friidrett:

Tysdag: INNE/UTE sal  3 - 4, kl. 18 - 20

Torsdag: UTE kl. 18 - 20 

Laurdag: UTE kl. 14 - 15, TRIMrom kl. 15 - 16

 

 

P> 

(14.09.10)  Treningsprogram for sprintarar for september og oktober finn du her.

(14.09.10) 

 

 Har du bruk for treningsdrakt/T-skjorte med Noroddfargane

Kan du klikke her.. Berre nokre få att, så den som kjem først

til mølla.....  Send e-post/SMS

 Dame

(20.08.10) Norodds friidrettsveteranar har nyleg vore i Florø på NM og gjort det ganske bra: 6 individuelle gull og 1 på 1000 m stafett. Og           her er laget: 1.et. Harald Søbstad, 2. et. Gunnar Eckhoff, 3. et. Arvid Fjærli og 4. et. Henry Opland. Gular vart nr. 2.  Resultatlista for    Norodd-deltakarane og fleire bilete finn du her.

(15.06.10)  Stafetten FREIØYA RUNDT er AVLYST!

(07.06.10) Skal du trene FRIIDRETT i sommar så finn du eit sabla godt treningsprogram her, laga av Stein

(17.04.10)   Hei!  Sett av kvelden 17. juni - då spring vi stafett rundt Frei !! Bli med, det er GØY!! Innbyding 

 

(06.04.10) Nytt tidsskjema for NORDMØRSSTAFETTEN ligg her.

(30.03.10)  Vinteren har gått fort så det er tid for nytt treningsprogram. Det finn du her.

(27.03.10)  Her finn du Nordmørsstafetten.

(24.03.10)  På årsmøtet i Hovudlaget 24. mars vart Oddbjørn Lomundal (t.h.) attvald som leiar. Her gir han Gunnar Eckhoff, som nå går ut av styret, blomar, etter å ha vore sekretær i mange år.

(12.03.10)  Skreikvelden med innlagt Æresmedlemutdeling gjekk av stabelen 12.mars. Her er nokre bilete

(07.03.10)   Nytt styre i Friidrettsgruppa her og bilde

(02.03.10)  Påminning om årsmøtet i Friidrettsgruppa kl. 1900 i Noroddlokalet onsdag 3. mars. Møt opp og ver med på diskusjonen om treningsavgift/ikkje treningsavgift og konsekvensane av det. For dei aktive kan det føre til at ALLE må betale sine startkontingentar.  Det blir servering av kaffi og noko å bite i. Vel møtt. NB. Også tinging av Nye treningsdrakter.

(26.02.10)

   Hei, er du gamal nok til denne kosten (35 år) og medlem av Norodd, kan du lese meir her   

(04.02.10)  Operagarderobevaktliste finn du her.

(03.02.10)

    

(03.02.10) Treningsprogram for februar til mars

                                                                                       Programmet finn du her

(28.01.10)

     

   Til alle noroddarar :        

Treng du ny Overtrekksdrakt så er tida inne nå til å bestille. Friidrettsgruppa er  i gang med å ta opp bestilling slik at vi kanskje får dei til Holmenkollstafetten 9. mai. Prisen sist vi kjøpte jakke og bukse med for omlag 900 kr.

Ver rask, oppgi størrelse - S - M - L - XL ....

Send epost til heop@online.no eller SMS 90643849

 

(16.12.09)  The Grand Old Man Erling Wollan - fleire bilete her

(15.12.09)  Her er ein del av  deltakarane frå Norodd + Jon I. Håbrekke gjekk/jogga Atlanterhavstunnelen på langs søndag 13.des.

Diplomen som alle noroddarar fekk + nokre bilete finn du her.

     

(08.12.09)

  

 

(15.11.09)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16,08.07) ROSA MI.

 

 

 

 

 

(10.11.09) Norodd feirar seg sjøl på Atlanten 7. nov. Her ser du deltakarane samla etter at Svømmegruppa svømte ein time,

friidrettsfolket sprang ein time og syklistane sykla i ein time. Svømmegruppa vant samanlagt. Til sist var det samla marsj inn

på Skøytebanen til sosialt samvere med pølser, brus/kaffi/buljomg. Fleire bilete finn du her.

 

 

(27.10.09) Nytt sprinttreningsprogram laga av Stein Ohr finn du her.

 

 

(27.10.09) Røvarkjøp

 
Er du interessert i ein slik gensar til 100 kr.har du sjansen nå. Gensaren er i Norodd sin gule farge, og med IL Norodd friidrett på ryggen. Elles er det litt reklame foran og på ermene, derfor kan vi tilby han så rimeleg. Dei som vil kjøpe gensaren må prøve seg fram til riktig størrelse på treninga. Dersom du ikkje er på trening, kan du likvel skaffe deg gensaren ved å kontakte Friidrettsgruppa på e-post heop@online.no.

Men gjer det snart !!

 

(26.10.09) Snart fyllar NORODD 80 år, og vi feirar dagen 7. november. Meld deg på snarast !!!!!

 

 

(22.10.09) Bilder frå Seniorlaget sitt haustmøte fredag 16. oktober 2009.

Her har vi Sykkelgruppas siste Norgesmeistar; Jon Magnus Larsen,  i klasse M14 saman med Helge Kruse.

Fleire bilde finn du her.

 

(14.10.09)

  

 

 

(02.10.09)Barne- og ungdomsgruppa melder: Etter haustferien startar vi treninga inne i Idrettshallen på Atlanten. Treningstida blir

tirsdagar kl. 17.00 til 18.30. Husk innesko !! Dette seier Ann-Mari.

 

(30.09.09)

Torvikbukt rundt lørdag 10. oktober 2009

Heile innbydinga finn du her.

 

 

(02.09.09)  Takk for den fine responsen til deltakinga i Norodd si oppstarting av treningsgrupper i friidrett. Interessa for å delta har vore stor, og for gruppa 7 - 12 år så stor at det nå er sett stopp for inntak av fleire deltakarar. For dei over 12 år er det ennå plass !

 

Gutta Boys deltakarane i NM veteranar i friidrett i Moss 21. - 23. august: Øyvind Wæraas, Hika Kazinic Odd Aae, Stein Ohr. Bak f.v.: Emil Rødsand, Harald Søbstad, Ole Roald Torset, Aure, Arvid Fjærli, Henry Opland.   Resultat: 7 gull, 2 sølv og 5 bronse. Resutata til Norodd finn du her.

  

 

 

(19.08.09) Sånn såg det ut første kvelden på den nye Noroddtreninga:

 

 

 

(18.08.09)   No er vi i gang på Atlanten stadion, berre sjå her:

 

 

(10.08.09)  Takk til alle frå Friidrettsgruppa som var med og hjelpte til under Toppidrettsveka!!!

(06.08.09)  Denne karen har igjen deltatt i VM for veteranar i Lahti i Finland og delteke i 10-kamp der han vart nr. 4, og i høgde; her vart han nr. 2. Enkeltresultata finn du her.

 

(07.07.09)  Sjå her: Har du tid til å ofre laurdag 8. og søndag 9. august  til å vere funksjonær ved Toppidrettsveka2009 her i byen. Du hjelper arrangørane, samstundes som du skaffar pengar til Norodd. Siste nytt: Berre 8 frå Norodd er påmeldt til nå, 43 frå heile Kristiansund ! Du må melde deg på snarast til www.toppidrettsveka.no eller sende e-post til heop@online.no

 

(05.07.09) Sjølv om det er sommar, må ein trene. Derfor har Stein Ohr laga til eit treningsprogram for sprintarar, som gjeld heile sommaren. Det finn du her.

 

(30.06.09)  UPS: Siste laurdagstrening hos Oddbjørn var 27. juni. Vi startar opp etter sommaren.

I mellomtida møtast vi på Atlanten Stadion kl. 1400.

 

(20.06.09)  Stafettlaga som sprang Freiøya Rundt 9. juni. Fleire bilder skal komme her.

Foran f.v.:Grete Sevaldsen, Inger Aarsund, Oddbjørn Lomundal, Geir Aakvik og Ivar Hjelset.

Bak f.v.: Inger Bjørnå, Stein Ohr, Hika Kazinic, Geir Roesen, Kristin, Ole Vik, Arvid Fjærli, Odd Aae, Kjell Smevåg og Henry Opland.

(31.05.09)  NM stafettar for veteranar i Strandebarm. 2 gull !!!  Fleire bilde her.

 

(31.05.09) Freiøya rundt med invitasjon og påmelding ligg her

 

(21.05.09)  9. juni 2009 !!!!!!!  Då skjer det ! Med joggesko. Og kanskje badebukse.

 

(20.05.09)  Holmenkollstafetten 2009

Resultat nr. 2 med 65.48 som er 2 min 9 sek dårlegare enn i fjor. Fleire bilete finn du her.

 

(06.04.09)  Innbyding til NORDMØRSSTAFETTEN finn du her.

 

(03.04.09)  Leiarane i Idrettslaget Norodd: foran Oddbjørn Lomundal (Hovudlaget), fv. Erling Mese (forretningsførar noroddhuset), Terje Kvis (Svømmegruppa), Jan Frode Helmersen (Sykkelgruppa) og Ole vik (Friidrettsgruppa)

  

 

(03.04.09)  Det er blitt april og det gamle trenngsprogrammet utbrukt. Men det er ikkje noko problem så lenge vi har Stein Ohr. Han lagar stadig nye program for sprintarane. Nå er det spesielt Holmenkollstafetten som står for døra, og det preges programmet litt av. Her er det.

 

 

(24.03.09)

 

 

(02.03.09) 

(10.02.09)

 

(04.02.09)  Obs -- Obs -- Obs

På grunn av vinterferien i veke 9 blir årsmøtet i Hovudlaget flytta frå onsdag 25. februar til onsdag 4. mars

 

 

(04.02.09)  Det er aldri for seint å begynne å trene, men dette programmet som Stein har laga for februar og mars er helst for dei som har trent ei stund.Sjøl om du er utrent, kan du godt bruke ein del av dette programmet, men då må du hugse å redusere både intensitet og treningsmengde. Programmet finn du her.

 

(15.01.09) Oversikt over Årsmøta i IL NORODD 2009:

 

 

(23.11.08) Her er vår alles kjære Stein Ohr som nettopp har fylt 60 år. Her saman med 60 roser frå Friidrettsgruppa. Stein til venstre!

 

 

Fleire bilde finn du her.

(29.10.08)  Norodd senior fylte 50 år 24.oktober. Her ser dykk deltakarane på festen.

 

Fleire bilete frå festen finn du her.

 

(09.08.08) 

Dei sju muskuterane som fullførde banemaraton på Atlanten stadion 7. oktober.

f.v. Anders Tøsse, Leif Feøy, Leif Eriksen, Helge Fugelseth, Tormod Hansen, Bård Rødde og Inge A. Haugen.

Fleire bilde finn du her

 

 

 

((18.08.08)  16 gull  6 sølv  3 bronse !

Dette vart resultatet av medaljehausten i NM for veteranar i Tønsberg 15. - 18. august.

Resultata finn du her, men bilda finn du her

 

(06.06.08) Det er ingen grunn til å slutte med treninga fordi om det er sommar. Stein har laga til  treningsprogram for sprintarar til langt ut i august. Programmet finn du her  

 

(05.06.08)  Stafetten Freiøya rundt finn du her.

 

(25.04.08)  Nordmørsstafetten vart arrangert i går, og resultata ser du her.

 

(020408)  Treningsprogram for April og Mai ligg her. Det er laga som vanleg av Stein Ohr.

 

(050308) Foreløpig terminliste for FRIIDRETTSKRETSEN kan du lese her.

 

(030308)  Norodd nådelaus i Norden - kom heim frå Island med 9 gull!

Her er gjengen + Hedvig Søbstad som var i Reykjavik og sanka medaljar i Nordisk Veteranmeistarskap innomhus i Laugardalshöll. Til saman vart det 9 gull og 2 sølv. Den mestvinnande vart Harald med 3 gull og 1 sølv. Ikkje langt etter kom Stein med 2 gull individuelt og 1 gull i stafett. Resultata i klassane Norodd deltok i finn du her.

 

(12.02.08)  Nytt treningsprogram for sprintarar for perioden februar  - -mars finn du her. Det er sjølvsagt laga av Stein Ohr som tidlegare.

 

(31.01.08)  På første NORODD-trimmen møtte det opp 31 deltakarar. Ikkje verst !!

Trimmen startar kl. 1800 kvar siste tysdag i månaden, neste gong blir altså 26. februar. Løypa på ca. 3 km går på Atlanten og i Folkeparken. Møt opp !!

God Jul  Godt Nytt år

(18.11.07) 

Ekstra årsmøte i Hovudlaget

                             tysdag 4.desember 2007 kl. 2000.

                             Sak: Gi Husstyret løyve til opptak av lån.

 

                            Styret.

 

(15.11.07)  Sissel har arrangert idrettsdagar for treningsgruppa si (og Eirik). Her finn du fleire bilde derifrå.

(13.11.07)  Løperjentene til Sissel spring vidare. Her er det dei trenar på.

(13.11.07)  Her er ei glimt frå innetreninga vår på laurdagar på Fosna.    

(17.10.07)  5 personar fullførde maraton på Atlanten stadion i går kveld. Her er dei.Frå venstre: Leif Eriksen, Bård Rødde, Anders Tøsse, Inge Asbjørn Haugen og Tormod Hansen. Her er fleire bilde.

(09.10.07)

 

(

(26.09.07) Tida har gått, og nå er det blitt haust. Dermed startar ein ny treningssesong. Stein Ohr har igjen laga program for sprintarane i Norodd, og det finn du her.

 

(17.09.07)  NYE TRENINGSTIDAR 

Då vi ikkje fekk brukbare treningstidar i Idrettshallen, har vi nå frå 1. november fått trening inne i NORDVESTHALL1 tysdagar og torsdagar kl. 1830 til 1930, begge dagane. HER KAN DU TRENE MED PIGGSKO! På laurdagar kl. 1500 - 1600 på FosnaFrisk hos Oddbjørn. Her må du ha på deg langbukser og tørre og reine innesko. OBS.Ingen garderobe i Idrettshallen laurdagar !!

(09.09.07)

Hurra !! Norodd har fått sin første

Verdensmeister i dag.

Harald Søbstad, 75 år, vart verdensmeister i høgde, med eit hopp på 1,42 m.

 

Dette var under VM for veteranar i Riccione Italia der har vart nr. 4 i 10-kamp.

 

I tillegg til høgde der har vart nr. 1 så vart han nr. 3 i tresteg.

 

Bra gjort Harald

(31.08.07)  

  

(29.08.07) Sissel har igjen laga nytt treningsprogram til jentene - berre sjå her.

   

(09.08.07) Det er lenge til 29. februar 2008, men likvel er invitasjonen til Nordisk Veteranmeisterskap på ISLAND komen. Du finn han her.

(01.08.07) Veteranserien per 1.august 2007 ligg her.

(31.07.07) Her har vi sjefsdama Sissel som er sjetstrenar for 25-30 andre damer. No har ho laga nytt treningsprogram som du finn her.

 

(31.07.07) Kem er denne gjengen , kor og når er bildet tatt ?  Gi tilbakemelding !  Stein påstår at det manglar ein person på bildet. Veit du kem det er ? Du kan svare ved å bruke "Tilbakemelding"

 

(23.07.07) Noroddrekordar for -kvinner- og -menn-.

(18.07.07) Ein av Norodd sine eldste medlemar, Ludvig Williamsen, fylte  90 år på tysdag 17. juli. Ein gjeng av eldre noroddmedlemar var og besøkte han på Barmannhaugen. Dei ser du her.

   

 

(02.07.07) Helga 27. juni - 1. juli var to noroddveteranar i Aarhus i Danmark på Nordisk Veteranmesterskap. Dei to var Odd Aae og Henry Opland. Resultat og fleire bilde finn du her.  Fint baneannlegg, ikkje sant ?

 

(27.06.07) Også om det er sommarferie må ein trene, og Stein har laga eit program for sprintarar, som varar heile sommaren.  Trykk her.

(19.06.07) Her ser du sommaravslutninga til Friidrettsgruppa på Viken gard med stafett rundt Freiøya og god mat og drikk etterpå. Bading vart det også tid til for nokre. Fleire bilde finn du her.

(18.06.07) Ein del av noroddveteranane var på Askøy utafor Bergen 15. - 17. junifor å delta i NM for veteranar. Her ser du gjengen, og resultata finn du her.

(05.05.07) Det er blitt MAI, og for den som vil bli god i print vil få god hjelp ved å følgje treningsprogrammet til Stei.                Og det ligg her.

Her er holmenkollgjengen som vann klassen sin. Fleire bilde finn du her

(02.05.07) Skal du vere med å springe HOLMENKOLLSTAFETTEN ?  Det blir buss til Oslo, og Ivar har sett opp denne kjøreruta som du finn her.

(02.05.07) Nå er PÅSKEN slutt !!!!!!

(29.03.07) Snart er det april, og Stein har laga nytt sprintprogram som du kan finne her.

(26.03.07) Endeleg er styret i Friidrettsgruppa fulltallig. I kveld fekk vi styreleiaren på plass. Det vart Kurt Eilertsen (biletet).    Resten av styret finn du her.

(13.03.07) Innbydinga til Nordmørsstafetten finn du når du klikkar her.

(09.03.07) Stein har laga nytt treningsprogram i sprint for perioden februar-mars.  Programmet ligg her.

(09.03.07) Nytt årsmøte i Friidrettsgeuppa 26. mars kl. 1900 i Noroddlokalet (arkivet).

Sak: Val av styreleiar.

(28.02.07) Norodd Hovudlaget har fått nytt styre. Sjå her.

(18.02.07) Gratulerar med 95-årsdagen ! Her har vi den einaste gjenlevande av stiftarane av IL Norodd 12.11.29.                       Erling Wollan feira bursdagen med stor festivitas heime hos seg sjøl 18. februar.

  

(31.01.07) Treng du ny treningsdrakt til sesongen, har du sjansen. Sissel H. driv akkurat nå med å ta opp bestillingar.                 Men ver rask !!

(31.01.07)  ÅRSMØTE. Friidrettsgruppa har sitt Årsmøte måndag 12. februar kl. 1900, ikkje i medlemslokalet. men i Caroline/Goma. Alle medlemar - møt opp !! Har du ting du vil ta opp på Årsmøtet, så ta kontakt med leiaren Geir.

(14.01.07) Kva med nyttårsforsettane ? Held du fortsatt koken og gjerne vil trene meir ? Då kan du få hjelp av Sissel som trenar omlag 30 jenter i ulik alder. Programmet ligg her.

GODT NYTT ÅR !

Idedugnad - les meir her

(19.11.06) Kunne DU tenke å springe i 24 timar ? Det kan Anders Tøsse frå Norodd ! Han skal nemleg til Oslo/Bislet 9. desember for å gjere akkurat det. God fornøyelse, og lukke til !

(08.11.06) Trass i sterk vind og sur nedbør, vart deat gjennomført ein historisk BANE-maraton på Atlanten stadion i Kristiansund i kveld. 3 løparar fullførte heilmaraton med over 100 rundar på banen. I tillegg var det fleire som sprang halvmaraton, 10000 m, 5000 m og 3000 m. Bilder frå seansen kan du finne her.

(05.11.06) Her kan du sjå resultata frå Seniorgruppas haustfest, men då må du trykke her.

(04.11.06) Liker du å trene FRIIDRETT så kan du her finne eit treningsprogram for løp. Det passar for dei som har litt bakgrunn frå før. Programmet er laga av Norodd sin sprinttrenar i alle år, Stein Ohr.

(24.10.06) Hei. Er du jente og likar å trene,har du kanskje bruk for å lese meir her.

(24.10.06) Vil du vere med å springe MARATON på atlanten stadion ? - eller kanskje berre 3000 m eller endå kortare. Meir om dette kan du lese her.

(23.10.06) Er du interessert i KONKURRANSEREGLANE i friidrett for Veteranar, kan du lese meir her

Damene i Odense

(21.10.06) Treningstider for Friidrett:

Tysdag: INNE/UTE sal  3 - 4, kl. 18 - 20

Torsdag: UTE kl. 18 - 20 

Laurdag: UTE kl. 14 - 15, TRIMrom kl. 15 - 16

 

 

   
Copyright © O.Henry. All rights reserved.
This website was powered by Ewisoft Website Builder.