Frċ gravferda til Stein Ohr i Frei kirke torsdag 2. mars 2017