DET nye styret i Friidrettsgruppa for 2012:

    Leiar:            Tron Kjønnø                917 41801        tron.kjonno@algea.com

    Nestleiar:        Ann-Mari Hammer    926 66297        ann-mari.hammer@gmail.com

    Kasserar:        Henry Opland            906 43849        heop@online.no

    Sekretær:        Ingjers Skjelvik            906 43849        ingskje@online.no

    Styremedlem:    Monika Grønning        936 43156        monika-g@online.no