Bilete frċ Haustfest i Seniorlaget 26. oktober 2015