Bilete frå  Friidrettsgruppas Årsmøte 29. februar 2012