1. Arvid Fjærli (beste veteran), 2. Ingrid S. Gundersen (beste utaforbanejente), 3. Elise H. Ulseth (beste banesenior), 4. Marianne S. Gundersen (beste utaforbaneveteran), 5. Sofie J. Reknes (beste banejente), 6. Henry Opland (Ja-pokalen), 7. Henry Opland (Holmenkollstafettpokal), 8. Ingjers Skjelvik (for lang tjeneste i Friidrettsgruppa), 9. Sindre G. Dahl (beste utaforbanegutt), 10. Lars B. Aae (beste banegutt)