Heimesida til Norodd allidrett
 
     

Digitalt  Årsmøte HOV 2019

For første gong i Norodd si 90-årige historie vart det 29. april 2020 arrangert eit elektronisk Årsmøte - dette på grunn av Koronaviruset. I alt var vi 16 personar tilsamman på nett/i Lokalet. Dette får vere ei naudløysing. Det spennande var skifte av leiar i Laget. Oddbjørn Lomundal gjekk av etter 11 år. Ny leiar vart Per Dagfinn Fagerli som er forhaldsvis ny i laget, men for det kan han sikkert vere ein bra mann og gjere ein god jobb. Resten av styret er det samme som det gamle styret. Dermed får vi dette styret i IL Norodd for 2020:

Leiar:             Per Dagfinn Fagerli

Nestleiar:       Helge Kruse

Styremedlemmar: Linda Rokstad Knudsen, Henry Opland og Hilde M. G. Haugen

     

Oddbjørn får sko som avskjedsgåve                                                                                                                                                Her er deltakarane som fysisk var tilstades på Årsmøtet - dei andre var digitalt 

Copyright © O.Henry. All rights reserved.
This website was powered by Ewisoft Website Builder.